Headlines

När får en mobil beslagtas och tömmas?

Allt om Payback Sveriges Jourtelefonservice!

När får polisen DNA-topsa?

Allt om Payback Sveriges standardiserade Protokollbegäran!

När får en mobil beslagtas och tömmas?

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on När får en mobil beslagtas och tömmas?

Annons2.PDF

Sammanfattning

Om omständigheter föreligger för kroppsvisitation får polisman under kroppsvisitation visuellt kontrollera mobiltelefonen och notera modell, märke samt pinkod m.m.

För att få tömma en mobil fodras beslut om beslag enligt Rättegångsbalken av undersökningsledare eller åklagare och då ska föreligga faktiska omständigheter att mobilen kan antas ha betydelse för utredning av brott.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 28, 2016

Allt om Payback Sveriges Jourtelefonservice!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Allt om Payback Sveriges Jourtelefonservice!

Annons2.PDF

Payback Sveriges Jourtelefon

Payback Sverige har som medlemsförmån öppnat en jourtelefon för alla medlemmar, både klubbar och enskilda. Medlemsförmånen avser alla som inbetalt medlemsavgift för innevarande kalenderår.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 27, 2016

När får polisen DNA-topsa?

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on När får polisen DNA-topsa?

PayBack100x60ny2015.PDF

Då det pågår en debatt i media om att polisen utför för få DNA-tester så publicerar vi en artikel om under vilka omständigheter polisen äger rätt att ta DNA-prov. Här ligger också anledningen till att polisen drastiskt minskat DNA-topsningarna.

DNA-topsning

Sammanfattning

Polisen har rätt att DNA-topsa en person vid misstanke om brottslighet som endast har fängelse i straffskalan.

Rättsläge

Lagstiftning

Lagparagraferna avseende DNA-analys hittar vi i Rättegångsbalken 28:12:

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 26, 2016

Allt om Payback Sveriges standardiserade Protokollbegäran!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Allt om Payback Sveriges standardiserade Protokollbegäran!

Annons2.PDF

Vi fortsätter att informera kring Payback Sveriges arbete och verktyg. Idag har turen kommit till Paybacks standardiserade protokollbegäran.

Payback Sveriges Protokollbegäran

Om Paybacks standardiserade “Protokollbegäran”

Payback har tagit fram ett standarddokument att fritt använda och direkt lämna till polisen i samband med kontroll, husrannsakan mot lokal eller i fordon, kroppsvisitation/kroppsbesiktning, dna-topsning m.m. Dokumentet finns i utskrivningsbart format längst ned i artikeln.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 26, 2016

Allt om att anmäla övergrepp eller särbehandling till Payback för JO-anmälan m.m.!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Allt om att anmäla övergrepp eller särbehandling till Payback för JO-anmälan m.m.!

Annons2.PDF

Denna veckan kommer vi att inleda med praktisk information kring Payback Sveriges arbete och hjälpmedel för att avsluta veckan (samt fortsätta under kommande vecka) med att börja titta på ny lagstiftning som tillkommit vid halvårsskiftet.

Payback-anmälan

Utsatt för negativ särbehandling?

Har du blivit utsatt för någon form av negativ sär-behandling som olaga kontroll, husrannsakan, fordonsgenomsökning, kroppsvisitation m.m. som beror på din klubbtillhörighet eller bikerkulturstillhörighet kan du anmäla saken till Payback.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 24, 2016

Vad säger lagen om hur en polisman ska uppträda i tjänsten?

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Vad säger lagen om hur en polisman ska uppträda i tjänsten?

Annons2.PDF

Om Polismans uppträdande i tjänsten

Sammanfattning

En polisman i tjänst ska vid kontakter med allmänheten uppträda på ett sätt som inger förtroende, visa behärskning samt agera så hänsynsfullt som möjligt.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 21, 2016

I Karlstad har politikerna verkligen otur när de tänker! Olagligheterna mot en mc-klubb staplas på hög!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on I Karlstad har politikerna verkligen otur när de tänker! Olagligheterna mot en mc-klubb staplas på hög!

PayBack100x60ny2015.PDF

Kommunal självbestämmanderätt

Varje kommun i Sverige äger vad man kallar kommunal självbestämmanderätt vilket innebär att kommunen själv bestämmer över sina egna angelägenheter.

I Karlstads Kommun gäller inte detta. I Karlstads Kommun bestämmer polisen och vissa politiker gör därefter polisens fotjobb. Vi ska ge er lite exempel på hur verkligheten ser ut i Karlstad.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 20, 2016

Om din och polisens rätt att fotografera och filma!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Om din och polisens rätt att fotografera och filma!

paybackmedlem

Ett ämne som är väldigt viktigt och som inte nog kan betonas vikten i att känna till vad som är tillåtet för såväl dig själv som biker som för polisen är fotografering och filmning. Varför är då detta så viktigt? Jo, för att det reglerar möjligheten att dokumentera och säkra bevis vid varje form av olaga åtgärder riktade mot bikers. Så läs på och lär in!

Sammanfattning

Du har som enskild biker eller klubb alltid rätt att såväl filma som fotografera polisen under arbete!

Polisen har ingen som helst rätt, att utan samtycke, fotografera eller filma enskild biker eller klubb, då det utgör en olaga tvångsåtgärd. Polisen äger inte heller någon som helst rätt att fotografera väst, tröja, tatueringar, supportmärken eller liknande då även sådana åtgärder utgör tvångsåtgärd.

Rättsläge

Polisen har kritiserats av JO och JK i sju olika ärenden erhållit kritik för att utan lagstöd, det vill säga olagligt, ha fotograferat personer ur framförallt bikerkulturen. JO och JK, har bedömt att polisen inte utan uttryckligt lagstöd får fotografera enskild med tvång eller annars mot dennes vilja. JO och JK-besluten ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 19, 2016