Headlines

Viktig info! Regeringen vill utöka möjligheten att beslagta brottsvinster samt förverka fordon!

Krönika från Payback Sverige

Paybackadvokaten Anders Lindstrand: Polisen är ett hot mot demokratin!

Payback Sverige önskar alla därute en riktigt God Helg! Ride Free!

Viktig info! Regeringen vill utöka möjligheten att beslagta brottsvinster samt förverka fordon!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Scandbike2013A4b.PDF

Regeringen vill utreda och ta initiativ till att göra det enklare samt utöka möjligheterna att beslagta brottsvinster samt för att förverka fordon vid “allvarliga” trafikbrott.

Regeringen vill utreda och förenkla möjligheten att förverka brottsutbyte

1. Regeringen vill att de regler som redan idag finns gällande utvidgat förverkande även ska kunna användas vid andra brottstyper än i samband med narkotikabrott eller där kontanter påträffas hos gärningsman. Regeringen vill kunna använda lagstiftningen för att även kunna förverka bankmedel eller värdesaker  och vill därför samordna arbetet med brottsutbytesfrågor hos polis, åklagare och ekobrottsmyndigheten.

2. Regeringen vill sänka gränsen för när utvidgat förverkande kan komma ifråga från brottslighet med sex års fängelse i straffskalan till brott med fyra års fängelse i straffskalan om gärningsmannen gjort ekonomisk vinning på brottsligheten.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ September 2, 2014

Krönika från Payback Sverige

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

 

Bikers_skiter_man_i A5.PDF

Då Scanbike sorgligt nog på grund av en tvist med tryckeriet tvingats ställa in utgivningen av nr 3 publicerar vi härmed den Paybackkrönika som skulle publicerats i det inställda numret då krönikan annars blir inaktuell till nästa nummer. Av samma inaktualitetsanledning kommer vi även att publicera den redogörelse från Payback Resistance Run som Anna skrivit senare under veckan. OBS! Scanbike återkommer med besked om när nästa nummer kommer att finnas ute i butikerna.

Payback Sveriges Scanbikekrönika 3/2014

Första Paybackboken, Bikers skiter man i, är ute till försäljning. Boken finns att köpa på förlaget Solentro, CDON, Adlibris, Bokus, Ord och Bok, rakt över disk på Träsket MC:s fikakvällar på onsdagar samt via bokhandeln. Se vidare annons på annan plats i Scanbike. Köp den själv och för att ge bort i present! Endast så sprider vi den sanna bilden om myndighetsövergreppen mot bikers! Vi har nu gjort vårt jobb med att sammanställa materialet. Nu behöver vi hjälp från alla er därute att sprida boken och infon över landet!

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ September 2, 2014

Paybackadvokaten Anders Lindstrand: Polisen är ett hot mot demokratin!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Massmediebilden leder till jättestora polishus och fler poliser och åklagare!

En av Payback Sveriges advokater Anders Lindstrand framträdde i april 2012 i en radiointervju där han på ett högst förtjänstfullt sätt stod upp för bikers rättigheter och samtidigt angrep polismyndigheternas arbetsmetoder mot bikerkulturen.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ September 1, 2014

Payback Sverige önskar alla därute en riktigt God Helg! Ride Free!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

davidmann2       davidmann

Peter Schjerva @ August 30, 2014

Om polisövervåld och råljugande! Lukas Moodysson, fimregissör: Hur ska man kunna prata med någon som inte bryr sig om man lever eller dör?

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Payback Sverige har varnat för polisvåldet men alla har tigit! Nu har ni resultatet för att ni teg och samtyckte!

Payback Sverige har länge varnat för den utveckling vi nu ser att polisen löper amok och att det förr eller senare kommer att drabba och spilla över på andra grupper om inte polisverksamheten styrs upp av regeringen via det årliga regleringsbrevet.

2014 har det blivit väldigt tydligt. Urskiljningslösa skjutningar från polisen har drabbat alltfler. Är det inte dödligt våld så skjuts det i benet i allt fler ärenden av ingripande karaktär. Än tydligare blev det under helgen som gick när polisen gång på gång red rakt in i folkmassan och slog ner folk!

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 29, 2014

Tre tunga aktörer djupt kritiska över Justitieministerns vräkningsförslag av mc-klubbar!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

nyannons2jpeg

Fler tunga, aktörer kritiska till förslaget om vräkning av mc-klubbar!

I förra veckan rapporterade vi kring Justitieministerns påannonserade utredning om att kunna vräka mc-klubbar. Vi skrev då också om författaren Dick Sundevalls kritik över ministerns användande av begreppet “icke skyddsvärda personer” och över begreppet “organiserad brottslighet” samt redogjorde för vad Paybacks presstalesman, vice ordförande advokat Ismo Salmi uttalade i en radiointervju i ämnet. Alla artiklar länkas nedan.

Nu framkommer ytterligare kritiska kommentarer över förslaget. I första hand över det verkningslösa i ett sådant förslag emedan sådan påstådd brottslighet under sådana förhållanden inte är beroende av lokal utan under sådana omständigheter i bästa fall flyttar brottsligheten. De är alla tre också kritiska till effekten av ett sådant förslag samt över att ingen utvärdering eller forskning på området finns. Vi citerar nedan vad de tre aktörerna uttalar i ärendet.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 28, 2014

Till Justitieministern: Lär dig lagen! MC-västar skyddas av grundlagen och kan ej begränsas av annan lag!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Scandbike2013A4b.PDF

Till Justitiedepartementet: Lär er svensk rättskällehierarki samt grundlagens och Europakonventionens ställning!

Justitiedepartementet vill förbjuda användandet av väst och olika former av kläder i samband med rättsförhandlingar. Då Justitieministern och departementets sakkunniga och jurister tydligen inte äger någon som helst kunskap om svensk rättskällehierarki eller över domslut och Europakonventionens ställning såsom svensk lag vill vi härmed informera om rättsläget enligt nedanstående artikel.

Regeringen tillsätter utredning för att förbjuda västar och kläder vid domstolsförhandlingar

Regeringen skriver idag följande på sin hemsida:

- Maktdemonstrationer från personer med anknytning till kriminella nätverk hör inte hemma i våra rättssalar, säger justitieminister Beatrice Ask.

För att tydliggöra och skärpa reglerna kring ordning och säkerhet i domstolarna avser regeringen att inom kort tillsätta en utredning som ska:

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 26, 2014

MC-västar skyddas av yttrandefriheten! Helsidesartikel i Aftonbladet!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

payback_Support12_v3

Våren 2011 kontaktades undertecknad av Aftonbladet som önskade en artikel kring västförbud då vi drev dessa ärenden gentemot tre olika kommuner och vann åtta raka rättsförhandlingar! Artikeln fick en helsida i papperstidningen samt blev den mest lästa den dagen på Aftonbladets internetsajt.

MC-västar skyddas av yttrandefriheten

En mc-väst består av symboler och märken som kan tolkas och läsas överallt i världen. Västen är inträdesbiljetten till en värld där vad som än händer finns hjälp att få.

Västen berättar att bäraren är pålitlig och en person man kan räkna med. ”De fördelar du vinner i en värld, förlorar du dock i den andra”. Då bikerklubbarna sedan länge stigmatiserats innebär västen också att du är märkt. För västen syns och väcker känslor.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 26, 2014