Headlines

Samkörning 4 med start vid Statoil, Smålandsstenar till Payback Resistance Run, lördagen den 4 juli!

Swedish Biker Day & Mål100-kampanjen!

“Kriminella MC-Gäng??” – Analys över skriftserien “kriminella mc-gäng”! Del 30

“Kriminella MC-Gäng??” – Om Polisens samlade belägg för klubbarnas kriminella status! Del 29

Samkörning 4 med start vid Statoil, Smålandsstenar till Payback Resistance Run, lördagen den 4 juli!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Samkörning 4 med start vid Statoil, Smålandsstenar till Payback Resistance Run, lördagen den 4 juli!

ResistanceRun2015.PDF

 

Samkörning 4 från Smålandsstenar till Payback Resistance Run!

krokabikersmc

tragiskmc

Payback Sveriges regionsombudsklubbar och tillika styrelseråd, Kroka Bikers MC (region 8) och Tragisk MC (region 10) arrangerar samkörning upp till Payback Resistance Run på lördag!

Samlingsplats: Statoil, Smålandsstenar

Tid för samling: 07.00

Anslutning: 08.00 Jära Vägkrog, belägen där man kommer ut från Nissastigen, väg 26 före Jönköping

Tidigare klara samkörningar

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 1, 2015

Swedish Biker Day & Mål100-kampanjen!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Swedish Biker Day & Mål100-kampanjen!

paybacksbd

Swedish Biker Day

Payback Sverige var under helgen representerade på Swedish Biker Day och informerade omkring verksamheten samt sålde supportartiklar för föreningen! Swedish Biker Day var i vanlig ordning ett mycket lugnt, städat, trevligt och välarrangerat event där cirka 600 bikers umgicks under gemytliga former såsom de alltid gör!

Mål100-kampanjen

Payback Sveriges kampanj för att få ihop 100 medlemsklubbar före juli månads utgång fortsätter. Efter helgen ligger vi nu på 89 % måluppfyllnad fler klubbar har förannonserarat medlemsavgift inkommer,

Vi hälsar Sidebyside MC och Kilmister MC hjärtlig välkomna som medlemmar i Payback Sverige som medlemsklubbar nummer 88 och 89.

Peter Schjerva @ June 29, 2015

“Kriminella MC-Gäng??” – Analys över skriftserien “kriminella mc-gäng”! Del 30

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on “Kriminella MC-Gäng??” – Analys över skriftserien “kriminella mc-gäng”! Del 30

Scanbike2013a.PDF

Vid vägs ände – Artikelseriens avslutning!

Så har vi då kommit till vägs ände. 30 olika artiklar har publicerats av Payback Sverige under temat “Kriminella MC-Gäng??”. 29 stycken av artiklarna har tagit fakta, forskning och experter till hjälp alternativt utrett vad som sagts och/eller fastlagts i olika utredningar.

Tagna en och en av artiklarna kan de självklart enkelt viftas bort eller överses med oavsett slutsatser. Men den som läser igenom hela materialet, som för övrigt också använder sig av direkta källhänvisningar hela tiden för läsarens möjlighet att kontrollera utsagorna, så framträder alltmer en mycket mörk och dyster bild om hur Polisen som initiativtagare och med media och/eller politiker som medhjälpare byggt upp en bild av bikers såsom kriminella varelser. En bild som inte äger stöd i vare sig forskning, verklighet eller fakta! Vilket tydligt framträder i och ur det publicerade materialet.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ June 25, 2015

“Kriminella MC-Gäng??” – Om Polisens samlade belägg för klubbarnas kriminella status! Del 29

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on “Kriminella MC-Gäng??” – Om Polisens samlade belägg för klubbarnas kriminella status! Del 29

Scanbike2013a.PDF

Polisens samlade belägg för bikerkriminaliteten!

Nästa steg i artikelserien om det orättfärdiga och kring användandet av begreppet kriminella mc-gäng blir att granska polisväsendets hand. För går man ut med en attityd i media att i parti och minut häva ur sig stigmatiserande anklagelser gentemot bikerkollektivets klubbar har man självfallet mycket, mycket gott på fötterna, eller? För det är väl aldrig så att polis och media pratat i 25 år om “kriminella mc-gäng” och när de väl ställs med ryggen mot väggen inte kan redovisa ett enda bevis i sak…

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ June 23, 2015

“Kriminella MC-Gäng??” – Bikers are outcasts and not outlaws! Del 28

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on “Kriminella MC-Gäng??” – Bikers are outcasts and not outlaws! Del 28

notgangsters

Biker-Klubbar är outcasts och inte outlaws

Mina murar är låga. Lätta för andra att kliva över. Mitt fängelse skall skydda mig mot de inströvande. Inte de fritt levande människorna från mig.

Låt oss backa tiden tillbaka till 1970-talet och för ett ögonblick betrakta hur mc-kulturen tedde sig då: Det var ännu tidigt på jorden, långt före stigmatiseringen av mc-kulturen.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ June 23, 2015

“Kriminella MC-Gäng??” – Payback intervjuar Brå-rapporten: MC-Brott 1999:6:s utredare, Roger Sundberg! Del 27

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on “Kriminella MC-Gäng??” – Payback intervjuar Brå-rapporten: MC-Brott 1999:6:s utredare, Roger Sundberg! Del 27

Scanbike2013a.PDF

Bakgrund

Med anledning av att endast en enda utredning avseende mc-klubbarnas kriminalitet och eventuella systemhotande karaktär någonsin företagits av en oberoende och opartisk källa, det vill säga utanför polisens egen sfär, BRÅ: s MC-Brott 1999:6, var vi intresserada av att ställa ett antal frågor till utredningens författare Roger Sundberg, för att förtydliga tillvägagångssättet samt fastställa hur kommentarerna därefter fallit angående utredningens slutsatser. Vi vill också i samband med publicerandet av intervjun passa på att utdela ett utomordentligt betyg till Roger Sundberg för att med stor integritet och mod vågat lägga fram en rapport som så tvärs emot den samlade polis- och mediakåren klart och tydligt fastslog att mc-klubbarna inte var några kriminella organisationer! 

Frågor och svar!

Efter en analys av material från Rikskriminalpolisens Underrättelsetjänst (KUT) fastslår du i rapporten, lite förenklat, att “mc-klubbarna inte är några brottsorganisationer utan att det är enskilda medlemmar som begår brott, tillsammans med andra medlemmar eller personer utanför klubben samt att profiten inte tillfaller klubben. Och den grupp som ägnar sig åt organiserad brottslighet är i sådana fall inte liktydig med mc-gänget.”

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ June 21, 2015

“Kriminella MC-Gäng??” – Payback intervjuar Professor i Rättssociologi Håkan Hydén! Del 26

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on “Kriminella MC-Gäng??” – Payback intervjuar Professor i Rättssociologi Håkan Hydén! Del 26

Scanbike2013a.PDF

Bakgrund

Då Payback under året 2008, i samband med ungdomskravallerna i Köpenhamn, snubblade över diverse intressanta uttalanden från Håkan Hydén, Professor i Rättssociologi vid Lunds Universitet beslöt vi att på vinst och förlust sända iväg en förfrågan till nämnda professor. Vi erhöll mycket intressanta och tankeväckande svar som i sin tur framkallade ytterligare en fördjupande intervju. 

Bakgrund till frågeställningarna:

Förföljelserna och punktmarkeringarna av bikers i Sverige visar inga tecken på att mattas av snarare verkar det som om de kommer att fortsätta trappas upp i ett allt mer accelererande tempo. Samtidigt mullrar det och knorras alltmer i bikerleden över de därigenom alltmer inskränkta levnadsbetingelser bikers tvingas uthärda. Vi förstår att du inte specifikt följt bikerfrågan och vill inte heller att du skall uttala dig om det eventuella berättigandet eller inte i själva förföljelserna. Vi önskar istället att du skissar ett scenario i vad som kan bli resultatet om utvecklingen oförtrutet fortsätter vilket ju för övrigt allt tyder på att den kommer att göra. Utanförskap, svårt/omöjligt att erhålla/behålla arbeten pga massmedial demonisering, en alltmer totalomfattande kontrollapparat med ideliga blodprov, fordonskontroller och liknande.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ June 17, 2015

“Kriminella MC-Gäng??” – Kriminologiprofessor Janne Flyghed: Vaga för att inte säga obefintliga bevis för att bikerklubbar är kriminella! Del 25

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on “Kriminella MC-Gäng??” – Kriminologiprofessor Janne Flyghed: Vaga för att inte säga obefintliga bevis för att bikerklubbar är kriminella! Del 25

Scanbike2013a.PDF

I samband med föregående publicerad intervju sände Professor Janne Flyghed med en artikel från Svensk Juristtidning nr1/2007: Kriminalitetskontroll – baserad på tro eller vetande? Artikeln var utomordentligt intressant varför en uppföljande intervju rörande artikelns skrivningar ägde rum. Länk till artikeln publiceras i slutet av intervjun.

1. Hotrekvisitet: Anser du att det föreligger de tillförlitliga och kontrollerbara belägg för mc-klubbars kriminalitet som rättfärdigar den ström av nya förslag som nu i rask följd läggs och med största sannolikhet kommer att genomföras? Då pratar jag inte om personer så kallat kopplade till mc-klubbar utan mc-klubbar som sådana?
Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ June 16, 2015