Headlines

Om olaga återkallat ordningsvaktsförordnande & Polisens “bikeronani”!

Vår resa – Från start till fullryggsklubb! – Snakeheads MC!

“Varför gick vi med som medlem i Payback” – Hurricanes MC Borås Del 4

Bikerskolan: Om Olaga Intrång & Olaga Husrannsakan! Del 4/6

Om olaga återkallat ordningsvaktsförordnande & Polisens “bikeronani”!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Bakgrund

Polisen har återkallat ett förordnande för en person som är medlem i en bikerklubb som “sympatiserar” med Hells Angels MC. Artikeln handlar då om att genomgå det lagstöd polisen menar sig ha för att återkalla tillståndet på grundval av medlemskap i en bikerklubb som verkar under skydd av grundlagens och europakonventionens skyddade föreningsfrihet och som i sin tur umgås med en annan grundlags- och europakonventionsskyddad bikerklubb…

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ October 30, 2014

Vår resa – Från start till fullryggsklubb! – Snakeheads MC!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

snakeheadmc

Vilken jävla resa!

Januari 2012

Två vänner går på MC-mässan i Älvsjö. Det är kallt och blött , en typiskt svensk vinter med andra ord. Vi har vid det här laget känt varandra i 15 år och har mycket gemensamt. Bland annat gillar vi att åka hoj och har varit med i SCRC i ett och ett halvt år. Southern Cruisers Riding Club, en amerikansk riding club med chapters över hela världen.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ October 28, 2014

“Varför gick vi med som medlem i Payback” – Hurricanes MC Borås Del 4

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

hurricanes  

Varför gick vi med i Payback?

För oss i Hurricanes Mc blev det väldigt klart att vi skulle gå med i Payback efter polisens mycket klantiga tillslag hos oss och den efterföljande 3 år långa rättsproblematiken efter detta.

Det stöd och bemötande vi fick redan vid första kontakten med Peter och Payback var mycket viktigt för oss och all den efterföljande hjälpen var guld värd.

Från våran sida så har vi sett Payback som ett stöd till Mc-klubbar i massor av olika frågor och speciellt när det gäller olika juridiska problem som man själv kanske inte är så kunnig i.

Payback är ju också ett alldeles ypperligt organ för oss att få komma till tals och få våra synpunkter och händelser publicerade om vi vill detta.

Med vänlig hälsning

Hurricanes MC

Vi behöver få in fler inlägg från våra medlemsklubbar om varför de valt att gå med som medlemmar i Payback. Skicka långa eller korta inlägg till: paybackpeter@hushmail.com  

Peter Schjerva @ October 27, 2014

Bikerskolan: Om Olaga Intrång & Olaga Husrannsakan! Del 4/6

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

oneforall2

Lagtexten kring Olaga Intrång

Olaga intrång, som är nära besläktat med hemfridsbrott, regleras i Brottsbalken (1962:700) 4 kapitlet, paragraf 6, 2:a stycket: Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.
Är brott som i första eller andra stycket sägs grovt, dömes till fängelse i högst två år.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ October 24, 2014

Bikerskolan: Om Hemfridsbrott & Olaga Husrannsakan! Del 3/6

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

 nyannons2jpeg

Om Hemfridsbrott

Hemfridsbrott regleras i Brottsbalken 4:e kapitlet, 6:e paragrafen och har följande lydelse:

6 § Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.
Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ October 23, 2014

Polisen har genomfört två olagliga husrannsakningar hos mc-klubbar!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Unite&Fight

Bakgrund

Polisen har under de senaste veckorna genomfört två olika husrannsakningar hos olika klubbformationer med följande orsaker som underlag. Ett led i Olivia-satsningen, misstanke om ringa narkotika på en person som inte är medlem i klubben samt att det under husrannsakan uppkom misstanke om olaga kameraövervakning. 

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ October 22, 2014

Bikerskolan: Ansök om medgivande från Försäkringskassan för bibehållen sjukpenning före utlandsvistelse!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

 

Bikers_skiter_man_i A5.PDF

Återbetalningsskyldighet för sjukpenning på grund av utlandsvistelse!

Ett ärende som nyligen drevs av Payback Sverige sänder ut oroliga signaler. En person åkte utomlands under tiden han var sjukskriven. Personen hade inte i förväg begärt medgivande om sjukpenning vid utlandsvistelse.

Resan fick som resultat att personen krävdes på ett mycket stort belopp av Försäkringskassan som menade att personen skulle återbetala inte bara för perioden för utlandsresan utan för hela perioden från avresedagen till nästa besök inom vården?? Payback fick Försäkringskassan att backa och efter ett nytt beslut slapp personen att betala 36 000 kronor.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ October 21, 2014

“Varför gick vi med som medlem i Payback” – Tragisk MC Kungsbacka! Del 3

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Varför gick vi med i Payback?

 

Det finns helt enkelt idag, ingen annan organisation eller förening som på samma sätt som Payback har:

1. Rätt verktyg att arbeta med i form av juridiskt och medialt arbete.

2. Vet hur verktygen skall användas för att få rätt resultat.

3. Har resurser att sprida och informera om situationen och händelser på ett trovärdigt och verkningsfullt sätt.

Tro mig vi i Tragisk mc i Kungsbacka var så långt ifrån en 1% klubb man kan vara, ändå blev vi vräkta från våran klubblokal, och tro mig detta kan hända 100-tals andra klubbar om inte Payback får allas stöd och finansiell hjälp.

Bengt-Gunnar Amandusson, medlem

Tragisk mc Kungsbacka

Vi behöver få in fler inlägg från våra medlemsklubbar om varför de valt att gå med som medlemmar i Payback. Skicka långa eller korta inlägg till: paybackpeter@hushmail.com  

Peter Schjerva @ October 20, 2014