Headlines

Lyssna på ett smakprov! Maskinisten gör Payback-låt! Unikt samarbete inlett!

Skakad poliskår stämplar Payback som en fara för landets försvar och vållande av fara för rikets säkerhet!

Om bikerlagar av mycket gravt särbehandlande slag i Danmark!

Payback Sverige skickar Öppet Brev med frågor till JO!

Lyssna på ett smakprov! Maskinisten gör Payback-låt! Unikt samarbete inlett!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

maskinisten
Länk till refrängen: https://www.facebook.com/video.php?v=484884691654500

Maskinisten och Payback Sverige i unikt samarbete!

Payback Sverige och Maskinisten har ingått ett samarbete som innebär att Maskinisten spelar in en kamplåt för Payback Sverige! Låten kommer att finnas med på Maskinistens nya skiva som beräknas utkomma under första kvartalet 2015.

Till själva låten kommer också en musikvideo att spelas in. Inspelningen kommer att ske på en mc-klubb.

Payback Sverige glädjer sig enormt över att samarbeta med Maskinisten som ju redan är en i musikkretsar mycket erkänd hårdrockare med många fans. En stor mängd  även inom bikerkulturen!

Låten är inte helt klar. Det ska bland annat läggas in ett tal m.m. Men den oerhörda styrkan finns där redan. Tänk då när låten framförs live.

Vad är syftet med samarbetet och  låten?

- Maskinisten är musiker, liksom biker in i själen! Han vet vad han pratar och sjunger om när han gör Paybacklåten och är inte påverkbar för myndigheter. Han äger en stark integritet och backar inte eller ger efter! Han står upp för vad och vem han är precis som Payback gör för det vi kämpar vi för! Vi kommer självklart att att arbeta nära varandra och ge varandra ömsesidigt stöd och pr.

- Låten kommer att heta Payback och förekomma på nästa Maskinisten-skiva.

-Låten och videon kommer att ge Payback oerhört mycket pr och göra organisationen känd långt utanför bikerkretsar. Vi kommer helt enkelt att nå ut till människor vi inte kunnat nå med sedvanliga medel.

- Låten kommer att spelas av “vanligt folk” som självklart kommer att undra över vad Payback är och står för och därigenom kommer att söka information om Paybacks arbete och verksamhet.

- Låten kommer att spelas runt om och överallt där Maskinisten ger konserter och spelar live med samma effekt som ovan beskrivits.

- Låten är en kamplåt som Payback kommer att kunna använda sig av för all framtid i sin marknadsföring.

- Musikvideon kommer att göras tillgänglig på Youtube och därigenom kunna ses och länkas till i samband med Paybackinlägg.

- Maskinisten kommer självklart att få en stor mängd frågor kring Payback-låten vilket i sin tur ger pr.

- Payback kommer i gengäld självfallet att göra så mycket PR vi kan för Maskinisten!

Och allt som sätter Paybacks verksamhet på kartan är samtidigt bra för bikerkulturen! Så stöd Maskinisten & Payback!

maskinisten

Peter Schjerva @ November 27, 2014

Skakad poliskår stämplar Payback som en fara för landets försvar och vållande av fara för rikets säkerhet!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

nyannons2jpeg

 Om Polislagen 27

Payback Sverige överklagade Polismyndighetens beslut att inte ge en klubbmedlem ett fullständigt PL 27-protokoll. I det överlämnade protokollet saknades flera åtgärder polisen vidtagit därutöver var alla inblandade polisers namnuppgifter utelämnade.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ November 26, 2014

Om bikerlagar av mycket gravt särbehandlande slag i Danmark!

Posted in: Payback Denmark, Payback Sverige | Comments Off

nyannons2jpeg

Lagar om begränsad rörlighet m.m. för bikers i Danmark!

Payback Sverige har tidigare rapporterat om grova överträdelser av bikers fri- och rättigheter i Tyskland och Australien. Hotet om kringskuren frihet finns dock på betydligt närmare håll, närmare bestämt i vårt grannland Danmark. Vi publicerar här nedan de viktigaste lagarna som begränsar inte bara bikers fri och rättigheter utan även bikers rörlighet och umgänge. Vi måste tyvärr även meddela att dessa lagar redan har trätt i kraft per den 1 juli 2014.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ November 25, 2014

Payback Sverige skickar Öppet Brev med frågor till JO!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

nyannons2jpeg

Payback Sverige sände under söndagen nedanstående Öppna Brev med frågeställningar till JO:

Öppet Brev till Justitieombudsmannen (JO)

Vi inleder vårt brev med att citera direkt från JO:s hemsida för att klarlägga tillsynsmyndighetens uppgifter:

Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), är en del av riksdagens kontrollmakt. Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att främja rättssäkerheten. JO ska särskilt se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om opartiskhet och saklighet och att den offentliga verksamheten inte gör intrång i medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. I tillsynsarbetet kontrollerar JO att myndigheterna handlägger sina ärenden och i övrigt utför sina uppgifter enligt gällande författningar.

1. Polismyndigheter får endast fotografera personer, västar m.m i samband med gripande och liknande åtgärder. Under alla andra omständigheter räknas fotografering såsom ett tvångsmedel som kräver de utsattas samtycke.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ November 24, 2014

Info! Regeringen har utsett Rikspolisens nationella ledningsgrupp!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

 

Ny Rikspolischef, Operativa ledningschef samt chef för särskilda utredningar utsedd!

Regeringen utsåg under sitt sammanträde under torsdagen Rikspolisens nya ledningsgrupp som tillträder den 1 januari 2015.

Ny rikspolischef blir Dan Eliasson, bild ovan. Eliasson är 53 år och idag generaldirektör för Försäkringskassan. Eliasson har juristexamen och var tidigare statssekreterare och tjänsteman på Justitiedepartementet under Thomas Bodströms tid.

Ny chef för den Nationella Operativa avdelningen blir Mats Löfving som närmast kommer från arbetet som Länspolismästare för Stockholm och Gotland.

Slutligen heter den nya chefen för Särskilda utredningar Ebba Sverne Arvill som tidigare bland annat arbetat som Länspolismästare vid Polismyndigheten i Örebro Län samt som rektor vid Polishögskolan.

Peter Schjerva @ November 20, 2014

Sagan om Sagoboksförfattaren och Kejsarens nya kläder!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Religion och “kriminella bikerorganisationer! är båda trosuppfattningar som saknar evidens!

Religion kan i princip definieras som en tro på något eller någon som ej kan bevisas. Det saknas helt enkelt vetenskapliga belägg, evidens, som kan stödja trosuppfattningen. De som vill tro på något kan sägas ersätta evidens med känslor.

När det kommer till bikerkriminaliteten är det också en tro och ingenting annat. Fakta som talar för saken existerar överhuvudtaget ej men folk väljer att tro på att olika klubbar är kriminella organisationer för att det passar in i deras världsbild. De skapar därigenom sig en trygg värld och åskådning där allt och alla är goda utom bikermonstren och så kan de leva vidare utan att sprickor bildas i deras rosenröda värld av fluff-fluff.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ November 19, 2014

Allt om kommande PL 27-anmälan!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

nyannons2jpeg

PL 27-anmälan

Payback har tidigare under året uppmanat klubbarna att begära ut PL 27-protokoll (Polislagen 27) vid varje kontrolltillfälle, från polisen. Vi har även uppmanat klubbarna att samla materialet och skicka in det till Payback efter årets slut så vi kan driva ett stort ärende mot olaga poliskontroller. Blir anmälningsunderlaget tillräckligt omfattande bevisar det att kontrollerna är systematiskt förekommande och endast sker i avsikt att trakassera och registrera bikers.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ November 19, 2014

Danmark tillsätter utredning för att förbjuda bikers att uppehålla sig i klubblokaler!

Posted in: Payback Denmark, Payback Sverige | Comments Off

Payback har tidigare uppmärksammat situationen för bikers runt om i världen som i Tyskland, Australien och senast i Sverige via de motionsförslag som lagts fram av olika partier. Tiden är nu kommen till att titta på ett utrednings-direktiv som framlagts i Danmark rörande bikerklubbhus.

KOMMISSORIUM
for
Udvalg om indsatsen over for rockerborge

I det lovforslag (L 112 af 15. januar 2014), som ligger til grund for den seneste lovændring, er der medtaget administrative tiltag, der skal styrke indsatsen over for rockerborge yderligere. Det drejer sig for det første om, at Miljøministeriet og Justitsministeriet i fællesskab vil udarbejde en ny vejledning til landets kommuner, der mere målrettet belyser og tydeliggør de muligheder, som planloven indeholder i forhold til indsatsen mod rockerborge, og som dermed bl.a. vil kunne give kommunerne mulighed for at være på forkant i forhold til uønsket opførelse og anvendelse af bygninger mv.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ November 18, 2014