Headlines

Polislag 27 i laminerat fickformat! Komplement till Protokollbegäran!

Payback intervjuar journalisten Ulf Kristiansson, Helsingborgs Dagblad!

Rekordanslutning trots att många traditionella medlemmar och klubbar ännu saknas!

Busted Knuckles säljer Payback-artiklar på Bockens Twin Clubs Swap, Gävle under lördagen!

Polislag 27 i laminerat fickformat! Komplement till Protokollbegäran!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off


polislagpolislag2

 

 

 

 


Polislag 27 i fickformat

Nu kan Payback Sverige erbjuda er Polislag 27, laminerat i fickformat. På baksidan står regler angående fotografering/filmning.

Polislag 27 kostar 10 kr styck. Sätt in pengarna på Paybacks konto 803-9851, skriv pl 27, antal och er adress.

Dialogstöd

Polislag 27 kan sägas fungera såsom ett dialogstöd mot polisen gällande vad lagen säger att ett PL 27 protokoll ska innehålla samt över vad som gäller angående fotografering och filmning av polis under tjänsteutövande.

Komplettera med att överlämna Protokollbegäran

Polislag 27 kompletteras förslagsvis med att i väst, eller i fordonet också ha med er Paybacks standardiserade Protokollbegäran för att direkt på plats och ställe överlämna till polisen. Skriv ut, fyll i personuppgifter och lämna direkt på stället till polisen.
Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/protokollbeg%C3%A4ran.pdf

Stöd Payback – Payback stödjer dig!

Peter Schjerva @ March 2, 2015

Payback intervjuar journalisten Ulf Kristiansson, Helsingborgs Dagblad!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

generalize

Payback Sverige fortsätter sprida information till allmänheten och media rörande vad aktörer fristående från polisen har uttalat alternativt fastställt gällande bikerklubbarnas kriminella status. Idag står reportern Ulf Kristiansson på agendan.

Bakgrund

Ulf Kristiansson, reporter på Helsingborgs Dagblad är nog den enda journalist i Sverige som skildrat bikerkulturen på ett allsidigt, nyanserat och opartiskt vis med betoning på fakta. Payback intervjuade tidigt 2009, Ulf Kristiansson på Helsingborgs Dagblad. Då intervjun har samma aktualitet idag publicerar vi ännu en gång delar av denna för bikerkulturen viktiga intervju nedan. Vissa delar av intervjun har plockats bort då delarna numer är inaktuella. Länk till originalintervjun återfinns efter intervjun.

Ulf Kristianssons presentation av sig själv och sitt arbete:

Jag är reporter på Helsingborgs Dagblad och kom i kontakt med biker-kulturen redan på 1980-talet. Sedan skrev jag mycket om den stora konflikten på 1990-talet mellan Hells Angels och Bandidos, vilken startade här i Helsingborg.

Jag var för övrigt också den förste reporter som ifrågasatte förra riksdagsledamoten Siw Perssons så uppmärksammade kamp mot mc-gängen. (Detta gjorde att jag fick informationer om hennes agerande i andra sammanhang och mina artiklar om det ledde så småningom till att hennes politiska karriär tog slut.)

Anser du det vara korrekt journalistik att använda begreppet kriminella mc-gäng eller andra liknande begrepp?

Ulf Kristiansson: Jag använder inte själv det uttrycket. Dels är det ett onödigt förstärkningsord, dels tycker jag att man ska vara försiktig med att sätta etiketter på enskilda och grupper.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ March 1, 2015

Rekordanslutning trots att många traditionella medlemmar och klubbar ännu saknas!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Årsmöte2015.PDF

Rekordanslutning

Payback Sverige tackar alla, såväl enskilda personer som klubbar, som valt att gå med i Payback Sverige 2015! Redan idag kan vi notera att det bli rekordanslutning av antalet medlemmar under 2015.

Trots att fler klubbar än tidigare år anslutit sig och inbetalt medlemsavgift kan vi också notera att vi ännu saknar cirka 100-talet enskilda medlemmar samt ett 25-tal traditionella medlemsklubbar som ännu inte inbetalt årsavgift varför anslutningen 2015 torde bli ännu större 2015 än vad vi hittills noterat.

Medlemsavgiften är 200 kr för enskild person och 1 000 kr för klubbar (enda sättet att bli klubbmedlem i Payback) och inbetalas på bankgiro: 803-9851. Fyll i namn, aktuell adress samt mejladress.

Postgångsproblem

Vi beklagar även de problem som till och från förekommer gällande postgång med brev som behöver skickas om då de returneras med postens stämpel “adressaten okänd” trots att adressen är korrekt, att andra brev bara fastnar under längre tid på vägen innan de delas ut samt att vissa försändelser bara försvinner på vägen m.m.

Årsmöte

Payback Sveriges årsmöte närmar sig snabbt. Den 28 mars kl 16.00 avhålls mötet hos JOMS MC, Mjällby. Alla som inbetalt medlemsavgift för 2015 hälsas välkomna!

Länk till Premiumklubbsidan:
http://www.payback.name/?page_id=5095

Peter Schjerva @ March 1, 2015

Busted Knuckles säljer Payback-artiklar på Bockens Twin Clubs Swap, Gävle under lördagen!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

bockensswap

Busted Knuckles säljer Payback-artiklar på Bockens Twin Clubs Swap under lördagen!

Under lördagen den 28 februari  är Busted Knuckles, Payback Sveriges officiella supportartikelförsäljare, på plats hos Bockens  Twin Clubs Swap från kl 12.00 i Gävle.

Vad kan ni köpa eller teckna för Payback-artiklar hos Busted Knuckles?

Som vanligt kommer ni att kunna köpa följande från Busted Knuckles:

– Payback Sveriges hojdekal

– Payback Sveriges bildekal

– Payback Sveriges skattemärkesdekal

– Payback Sveriges tygmärken till medlemspris och till icke medlemspris

– Betala för Enskilt klubbmedlemsskap (Broschyr och märke direkt vid betalning)

– Betala Premium klubbmedlemskap (Certikat skickas dock i efterhand)

– Beställa och betala för Payback Sveriges Supportglas

– Beställa och betala Payback Sveriges ”Jättetygmärke”

Länk till Busted Knuckles:
http://www.bustedknuckles.n.nu/

Peter Schjerva @ February 27, 2015

Payback Danmark: Svar fra RIGSPOLITIET, NATIONALT EFTERFORSKNINGSCENTER (NEC) Del 2/2

Posted in: Payback Denmark | Comments Off

 

www.payback.name/wp-content/uploads/politisvar.pdf                      www.payback.name/wp-content/uploads/politisvar.pdf

Svar fra RIGSPOLITIET, NATIONALT EFTERFORSKNINGSCENTER (NEC)

Her er svaret fra NEC vedr. min forespørgelse på Hvem og Hvad en Rocker er. Som forventet fik jeg en masse juridisk tilbage og intet svar på mit spørgsmål da de dækker sig godt ind. Da jeg også står registeret i PED. kan jeg ikke få indsigt, da jeg jo kan videregive nogle af de oplysninger der står i deres PED.

Iht bekendtgørelsen om behandling af personoplysninger i PED må de desværre godt registrerer dette, da det er relevant for deres systematiske overvågelse af rockere. Paragraf 1 i Bekendtgørelsen af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte database.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ February 26, 2015

Poliser såväl som bikers har gemensamt intresse av att rikta om polisverksamheten mot konkret brottslighet istället för kontroll av bikers.

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Scandbike2013A4b.PDF

 

Intervju med Lennart Körnsveden, medlem i polisens ryggmärkesklubb Blue Knights MC samt anställd på Rikskriminalen!

Payback Sverige har intervjuat Lennart Körnsveden, en medlem i en av polisens ryggmärkesklubbar, Blue Knights, Sweden I.

Hej, Lennart. Det var ett tag sedan. Hur är det?

Hej Peter. Jo, tack allt är bra.

Jag tänkte ställa några frågor som jag hoppas du vill svara på

Ok, jag skall försöka.

1. Berätta lite om dig själv. Vem du är och vad du arbetar med..

Ja nu jobbar ju jag inte sedan flera år direkt ute på ”fältet” utan är på en jourrotel men också med att granska och utreda barnpornografibrott i Jönköpings län. Jag kommer därför inte i kontakt med ”bikers” på samma sätt som de uniformerade gör.

2. Du är även medlem i en av polisens ryggmärkesklubbar. Berätta lite om din personliga relation till motorcyklar. Hur allt började, vilka motorcyklar du ägt osv.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ February 26, 2015

Payback Danmark: Svar fra Ekstra Bladet vedr. deres definiering av ordet rocker! Del 1/2

Posted in: Payback Denmark | Comments Off

dansk1

Svar fra Ekstra Bladet vedr. deres definering af ordet Rocker

I Danmark bruges ordet “Rocker” af medierne uhæmmet og bruges ofte som skræmme billede overfor Hr. og Fru. Danmark. Medierne er med til at kriminalisere dem med Rygmærke og det har fået mange konsekvenser overfor de Bikere som køre med det. Vi er mange som har undret os over hvordan medierne definere ordet “Rocker” og hvem det er de præcist henviser til. Dette har været svært at få oplyst men langt om længe er det lykkedes at få et af Danmarks største dagblade til at fortælle hvordan de definere hvem som er “Rockere”.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ February 24, 2015

Sveriges enda bikerforskare – Forskningen hävdar samfällt: Det finns inga belägg för att klubbarnas verksamhet handlar om kriminalitet!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Årsmöte2015.PDF

Som en direkt fortsättning på gårdagens publicerade inlägg, om att enskilda bikers handlingar används på ett lika unikt som felaktigt sätt för att kriminalisera landets bikerklubbar, publicerar vi idag en intervju som Payback Sverige gjort med Sveriges enda person som doktorerat på biker-kulturen, fil. dr Stig Grundvall. 

Stig Grundvall har även skrivit förord såväl som en artikel i Paybacks andra bok Bikers For Dummies:
http://www.solentro.se/publish/1040

Payback Sverige intervjuar Sveriges enda bikerforskare!

Som ett led i att utröna vilka forskningsmässiga grunder som föreligger för den stigmatisering av mc-klubbarna som fått ett alltmer accepterat förlopp under de senaste åren intervjuade Payback Sverige landets enda forskare som doktorerat på en avhandling om bikerkulturen. Finns det konkret fog för förföljelsen eller är det uteslutande en akt av att tillskansa sig alltmer resurser från polisens sida? Läs vad forskningen säger:

Intervjuad: Stig Grundvall, fil dr, Göteborgs Universitet. Författare till avhandlingen:Vagabond MC -Gemenskap. manlighet och marginalitet. En studie av en västsvensk bikerklubb.

1. Vad vi förstår är du den ende i Sverige som har skrivit en avhandling om bikerkulturen. Stämmer det? Vilket mottagande har du fått?

Ja, det stämmer, jag är den ende i norden och en bland fyra i världen (enligt mina
efterforskningar) som genomfört en etnografisk studie av bikerkulturen. Jag har fått mycket
uppskattning för arbetet som sådant. Däremot har nog många svårt att få ihop den beskrivning
jag gör av bikers med den bild som framträder i media i form av reportage om ”MC-gäng”
och ”organiserad brottslighet”. I den demonisering av outlawbikers som uppstått finns ingen
plats för mera nyanserade inslag.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ February 24, 2015