Headlines

Genmäle till Polisen, Expressen och reporter Erik Göthlin samt råd till Polisen – Läs på & Lär er lagen

Många fel med BRÅ:s nya, underkända rapport! Det är inte BRÅ:s uppgift att ge polisen understöd för fantomjakt på bikers!

Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid begäran!

Vittnesmål:Förbud mot supportkläder upphävdes efter framvisande av Paybacks informationsdokument!

Genmäle till Polisen, Expressen och reporter Erik Göthlin samt råd till Polisen – Läs på & Lär er lagen

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Genmäle till Polisen, Expressen och reporter Erik Göthlin samt råd till Polisen – Läs på & Lär er lagen

WeAreJustice_80mm.PDF

Bakgrund

I lördags publicerade Expressen/GT/Kvällsposten en artikel med rubriken Polisen: Ny taktik ska stoppa Hells Angels.

Vi ämnar i artikeln nedan kommentera ett antal i artikeln uppdykande laglösa polisfenomen.

MC-Gängsexpert

Ännu en gång presenteras Kriminalkommissarie Sven Lindgren såsom varande mc-gängsexpert. Fenomenet är intressant i sig då det inte ens finns något som heter mc-gäng vilket en expert borde veta och därvid. Det heter MC-klubb då klubbar är just klubbar och aldrig gäng, och därför står det också mc på ryggen på alla mc-klubbar…

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 30, 2016

Många fel med BRÅ:s nya, underkända rapport! Det är inte BRÅ:s uppgift att ge polisen understöd för fantomjakt på bikers!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Många fel med BRÅ:s nya, underkända rapport! Det är inte BRÅ:s uppgift att ge polisen understöd för fantomjakt på bikers!

We´llstandtheground70mm.PDF

Bakgrund

I förra veckan presenterade Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, en rapport benämnd “Kriminella Nätverk och Grupperingar”.

Vi har här inte tänkt att gå in i detalj på vad rapporten framlägger då det av nedan nämnda orsaker är helt ointressant, för första gången, vad Brå egentligen presenterar i sak.

Vad är det då som gör BRÅ-rapporten ointressant?

Det är flera orsaker som vi här nedan listar punktvis.

1. BRÅ:s uppgift Brå frångår i och med denna rapport helt sin uppgift. Så här beskriver Brå sin egen verksamhet:
Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 28, 2016

Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid begäran!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid begäran!

polisprotokoll

Då vi förra gången publicerade denna artikel blev det något tekniskt fel på länken som därmed inte ledde läsarna rätt. Vi har nu rättat till problemet och återpublicerar därför artikeln.

Bilden ovan utgör sidhuvudet på ett sådant dokument som polisen är skyldig att utlämna enligt Polislagen!

Sammanfattning

Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att upprätta samt utlämna protokoll efter begäran enligt Polislag 27 och Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling.

Polisens Händelserapporter uppfyller däremot inte lagens krav på protokoll enligt ovanstående paragrafer oavsett vad polisen uppger!

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 25, 2016

Vittnesmål:Förbud mot supportkläder upphävdes efter framvisande av Paybacks informationsdokument!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Vittnesmål:Förbud mot supportkläder upphävdes efter framvisande av Paybacks informationsdokument!

WeAreJustice_80mm.PDF

Förbud mot supportkläder upphävdes efter framvisande av Paybacks informationsdokument!

Det var väl så att jag skulle på en liten stadsfestival hemma i byn. Glad i hågen åkte vi dit på fredagen.

Jag hade min 81 Supporthoodie på mig och vi köpte biljett i ett bås en liten bit utanför entrén.

So far so good… men då vi kom till entrén så vart det stopp. Polisen hade visst pålagt ordningsvakterna vid entrén att inte släppa in folk med västar/supportkläder etc. så jag vart ombedd att ta av mig min hoodie.

Då jag inte orkade bråka där och då så valde jag att vända den ut och in så att jag och mitt sällskap kunde gå in och njuta av musiken.

Dagen därpå så tog jag dock med mig en utskrift från Payback angående västförbud etc. Kom till entrén igen och vart stoppad igen.

Men jag visade då upp denna utskrift och vakterna gav sig nästan direkt och jag vart insläppt. Väl inne så var det ingen annan vakt och inte heller polis som konfronterade mig…så kan det gå.

Tack för det Payback 🙂

Kommentar: Dokumentet Payback vid förfrågan skickade över till personen som skrivit vittnesmålet var nedanstående länkat dokument som är fritt att skriva ut och använda för alla medlemmar i Payback vid problem att bära väst, klubbkläder eller supporterkläder.

Rättslägesinformation till Ordningsvakter, Polisanställda och Krogägare m.fl. avseende väst/klädförbud

 

Peter Schjerva @ August 22, 2016

Viktigt omkring Polisens ögonundersökning

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Viktigt omkring Polisens ögonundersökning

Annons2.PDF

Polismans ögonundersökning

Då polisen tagit för ovana att för att få en grund till husrannsakan i klubblokal stoppa en medlems fordon och använda sig av ögonundersökning för att mena att en person är påverkad och på grundval av det genomföra husrannsakan på medlemmens klubb, är det av största vikt att känna till lagstiftningen kring ögonundersökningar och därigenom stävja detta missbruk av lagen. För det är ett systematiskt missbruk då det gång efter gång i efterhand visar sig att den kontrollerade personen inte haft något olagligt i kroppen. Så läs och lär!

Sammanfattning

Du kan vägra att genomgå ögonundersökning och istället kräva blodprovstagning, enligt lag.

Endast polisman som med godkänt resultat genomgått särskild polisutbildning, ledd av instruktör som i sin tur med godkänt resultat genomgått Rikspolisstyrelsens utbildning till instruktör i ämnet, har rätt att genomföra ögonundersökning.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 21, 2016

Råd inför helgens jätteevent hos Red Devils MC Southland!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Råd inför helgens jätteevent hos Red Devils MC Southland!

rdfest
Payback Sverige på plats på Red Devils MC:s jätteevenemang

Payback Sverige kommer under lördagen att vara på plats hos Red Devils MC Southland för att sälja supportartiklar och informera kring verksamheten. Arrangemanget är ett jättevenemang då både Red Devils MC Svenljunga och Southland firar 15-årsjubileum.

Småtråkig polis och hur de bör bemötas!

Vid sådana här mc-evenemang har polisen en förmåga att vara lite småtråkiga vilket brukar resultera i en mängd olagliga masskontroller av besökare varför vi därför väljer att informera om hur dessa trakasserier bör bemötas av de som utsätts. För polisen har ingen som helst laglig rätt att genomföra kontroller och än mindre masskontroller av bikers då sådana kontroller helt saknar lagstöd då de sker utan att konkreta misstankar vid varje enskild kontroll.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 11, 2016

Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid begäran!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid begäran!

polisprotokoll

Bilden ovan utgör sidhuvudet på ett sådant dokument som polisen är skyldig att utlämna enligt Polislagen!

Sammanfattning

Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att upprätta samt utlämna protokoll efter begäran enligt Polislag 27 och Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling.

Polisens Händelserapporter uppfyller däremot inte lagens krav på protokoll enligt ovanstående paragrafer oavsett vad polisen uppger!

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 10, 2016

När får du fota och filma och när får Polisen?

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on När får du fota och filma och när får Polisen?

Annons2.PDF

Sammanfattning

Du har som enskild biker eller klubb alltid rätt att såväl filma som fotografera polisen under arbete!

Polisen har ingen som helst rätt, att utan samtycke, fotografera eller filma enskild biker eller klubb, då det utgör en olaga tvångsåtgärd. Polisen äger inte heller någon som helst rätt att fotografera väst, tröja, tatueringar, supportmärken eller liknande då även sådana åtgärder utgör tvångsåtgärd.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 9, 2016