Headlines

Hösten 2013: 3 x Payback i TV samt uppdatering i stämningsärendena!

Polisen behandlar mc-klubbarna värre än papperslösa!

Busted Knuckles säljer Payback-artiklar och medlemskap på Långgaffelträffen under lördagen!

Artikel från person som förstått att juridiska åtgärder är en demokratisk rättighet och aldrig ett hot!

Hösten 2013: 3 x Payback i TV samt uppdatering i stämningsärendena!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

 media

Payback Sverige bjöd under måndagen in till Presskonferens!

Payback Sverige bjöd under måndagen den 2 september 2013 in valda, seriösa media till presskonferens. De utvalda massmediaföretag som erhöll inbjudan var SVT, Sveriges Radio, Tidningarnas Telegrambyrå (TT) samt Värmlands Folkblad och NWT. De två sistnämnda för att de på ett sakligt och korrekt sätt skildrat det uppmärksammade ärendet kring mc-klubbsfastigheten i Karlstad.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 19, 2014

Polisen behandlar mc-klubbarna värre än papperslösa!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

nyannons2jpeg

I samband med att Payback Sverige debatterade med polisen i SVT Debatt 2013, representerade av presstalesmannen advokat Ismo Salmi, fick vi också förmånen att publicera nedanstående text på SVT Debatts hemsida. Här nedan följer texten med den rubrik vi själva valde.

Polisen behandlar mc-klubbar värre än papperslösa

Polisen trakasserar bikers från landets mc-klubbar utan anledning. Kontrollerna saknar lagstöd – och liknar dem av personer med ”utländskt utseende”, som fick stor kritik i våras. Har vi inte alla samma rätt att slippa bli visiterade och åsiktsregistrerade? Nu har mc-klubbarna fått nog och stämmer polisen på flera punkter, skriver Peter Schjerva, Payback Sverige, inför Debatt kl 22.00 i SVT1.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 18, 2014

Busted Knuckles säljer Payback-artiklar och medlemskap på Långgaffelträffen under lördagen!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

langgaffeltraffen

Busted Knuckles säljer Payback-artiklar och medlemskap på Långgaffelträffen under lördagen!

Busted Knuckles säljer Payback-artiklar och medlemskap på Långgaffelträffen under lördagen!

Busted Knuckles är Payback Sveriges Officiella Supportartikelförsäljare

Busted Knuckles säljer och tar upp betalning och beställningar av Payback Sveriges produkter ute på olika hojträffar, mässor, evenemang och klubbfester runt om i landet samtidigt som de medverkar och säljer egna produkter.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 15, 2014

Artikel från person som förstått att juridiska åtgärder är en demokratisk rättighet och aldrig ett hot!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Alla har rätt att hävda sina juridiska rättigheter enligt lag!

Att hävda sina lagligarättigheter och att uttala att man kommer att vidta juridiska åtgärder kan aldrig anses som ett hot. Det är möjligvis ett löfte och det är varje persons, förenings eller organisations självklara demokratiska rättighet.

Payback skrev under gårdagen om konstnärens som tryckt upp Hells Angels MC:s ryggmärke och ställt ut. Ombedd att ta ner det varumärkesskyddade emblemet började han gråta ut i media och menade att han hotats. Alltför snabbt hoppade en välvillig mediakår på spåret och skrev reportage om saken. Felvinklat och utan att förstå fakta i sak. Att ett varumäkesskyddad emblem är belagt med straffpåföljd att använda utan tillstånd från innehavaren.

Nu har ännu en person förstått och stått upp för mc-klubbens rättigheter. Läs artiklarna och förstå vad som pågår i dagens Svedala! Bilden föreställer ett av konstnärens tidigare alster…

Länk till artikel:
http://attitude4life.com/konsten-skall-ge-fan-i-hells-angels-varumarke/

Länk till Paybacks artikel i saken:
http://www.payback.name/?p=13913

Peter Schjerva @ August 14, 2014

Att vidta juridiska åtgärder är aldrig ett hot! Det är en demokratisk rättighet!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

mediamalcolm

Bakgrund

Konstnären? Peter Johansson ställer ut ett antal alster på ett galleri i Malmö. Alsterna består mestadels av tryckta loggor på stort planschmaterial av olika organisationers loggor. Ett av alsterna innehåller Hells Angels MC:s ryggmärke.

Information om varumärkesintrång och skadeståndsyrkande

Klubben slår konstnären en signal och berättar att de innehar copyright och att emblemet är varumärkesskyddat och att de kan vidta juridiska åtgärder och begära skadestånd för varumärkesintrång. Inget konstigt med det. Så hade vilket företag eller förening som helst gjort om någon annan olovligen, utan att på förhand fråga om tillstånd, använt sig av deras logga och/eller varumärke. Här borde också historien varit slut om inte andra krafter ingripit eller om Konstnären inte velat göra PR av saken för egen del.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 14, 2014

Kontentan av bikerkampen: Vi vill vara fria att köra våra hojar utan att bli trakkade av polisen! Del 8

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Kontentan av bikers kamp för sina rättigheter och dess ursprung!

Hela kärnan i bikerkulturens kamp för att återställa sina fri- och rättigheter kan enkelt sammanfattas i en enda mening. I denna mening göms också själva ursprunget till kampen för bikers rättigheter.

1966 uttalade skådespelaren och bikern Peter Fonda, via sin rollfigur Heavenly Blues, i filmen De vilda änglarna följande: We wanna be free! We wanna be free to do what we wanna do. We wanna be free to ride. We wanna be free to ride our machines without being hassled by The Man! Lika enkelt som genialt uttryckt!

Bikerkulturen handlar om rätten att köra våra hojar utan att bli trakkade av polisen!

Å detta är kärnan i allt bikerkulturen egentligen vill med sin kamp för våra fri- och rättigheter. Vi vill vara fria att köra vår autan att bli trakkade av polisen! För att vara biker innebär per automatik att man älskar att köra hoj och samtidigt hatar att utan anledning bli trakasserad av polisen. Å detta är också basen och själva grunden i allt vad Payback och alla andra bikerorganisationer slåss för över hela världen – Rätten att köra hoj utan att bli trakkad!

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 13, 2014

Information om Scanbike samt Reflektion över Expressen!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Detta inlägg är inte som brukligt en artikel utan är helt enkelt bara kortfattad information rörande Scanbike samt en reflektion över Expressens publiceringar.

Information rörande Scanbike nr 3

Många av Paybacks läsare prenumererar eller köper Scanbike varför vi citerar Scanbikes information om följande nummer:

Information om Scanbike nr 3

Vi har haft semesterstängt på kontoret under ca 1,5 månader. Under denna tid försökte tryckeriet ändra våra avtalade villkor, vilket har slutat i en tvist mellan oss och tryckeriet. Eftersom det hände när kontoret var semesterstängt så har vi inte haft någon möjlighet att hitta något nytt tryckeri i tid. Detta betyder att Scanbike nr 3 inte kommer att komma ut i handeln. Vi beklagar detta och återkommer med information om när nästa nr kommer ut i butikerna.

Reflektion över Expressens nyfunna historiska intresse!

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 12, 2014

Hur ska vi bevisa vår oskuld och varför ska vi bevisa vår oskuld när polisen aldrig bevisat vår skuld? Paybacks arbete mot myndighetsövergrepp! Del 7

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

jewsbikers

Hur i fridens namn ska jag kunna bevisa att den inte finns? Väntar ni er att jag ska söka reda på alla småstenar i världen och testa dem? Man skulle ju kunna påstå att vad som helst är verkligt, om den enda grunden för att tro på det är att ingen har bevisat att det inte existerar!” Citat ur Harry Potter och dödsrelikerna.

Att bevisa sin oskuld och en saks icke-existens!

Att bevisa bikers och bikerklubbarnas oskuld och icke-kriminella status är något som bara kan göras om aktuell, förtalande myndighet (Polisen) först lagt fram bevis för klubbarnas skuld. I fallet med mc-klubbar har polisen under 20 år inte lyckats presentera ett enda juridiskt relevant, hållbart argument eller bevis i sak vilket gör att Payback faktiskt inte heller har något att angripa eller att påvisa felaktigheten uti.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ August 11, 2014