Headlines

Inbjudan till Payback Resistance Run 2015!

Nytt styrelseråd och regionsombud för Payback Sverige – Arrows MC för region 12!

Polisens stolthet gör att brottsuppklarningen hela tiden minskar! Styr upp och prioritera om polisarbetet! Del 3/3

In English: Presentation of Payback Sweden!

Inbjudan till Payback Resistance Run 2015!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

ResistanceRun2015.PDF

Inbjudan till Payback Resistance Run 2015!

Payback Sverige bjuder in alla bikers och bikerklubbar samt alla andra som vill visa sitt missnöje med myndigheternas diskriminering och negativa särbehandling av bikers till Payback Sveriges nationella: Payback Reistance Run!

Kom och stå upp för bikers fri- och rättigheter i Sveriges enda manifestationsrun mot trakasserier, förföljelser och kontroller av bikers!

Information

Datum: 4 juli 2015

Plats: Warriors MC, Törunda 8, Västerås

Samling: 12.00

Runstart: 13.00

Mat: 15.00

Fest: 18.00

Startavgift/Festinträde: 100 kr/person

Campingmöjligheter på klubben från fredag den 3 juli.

Information om samkörning till runet från olika platser kommer att publiceras efterhand på facebookgruppen för runet samt på Nättidningens runsida efterhand som det blir klart!

Gå in på Facebookgruppen för runet och anmäl er samt bjud in era vänner då inbjudningarna numer begränsats av Facebook till max 700 st: https://www.facebook.com/events/1596320863973503/

Nättidningens runsida: http://www.payback.name/?page_id=2509

Peter Schjerva @ April 23, 2015

Nytt styrelseråd och regionsombud för Payback Sverige – Arrows MC för region 12!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

arrowmc

Nytt regionsombud och medlem i Paybacks Styrelseråd!

Under lördagen beslutades att Arrows MC blir regionsombud för Payback Sverige i region 12 och därmed också tar plats som styrelseråd i Payback Sveriges styrelse!

Tillsatta regionsombud och styrelseråd är nu följande:

Region 4: Outbreak MC

Region 5: Warriors MC

Region 7: Overdooze MC

Region 8: Kroka Bikers MC

Region 9: Red Devils MC

Region 10: Tragisk MC

Region 11: Punisher MC

Region 12: Arrows MC

Paybacks arbete med att bygga en starkare organisation under 2015 fortsätter!

Peter Schjerva @ April 20, 2015

Polisens stolthet gör att brottsuppklarningen hela tiden minskar! Styr upp och prioritera om polisarbetet! Del 3/3

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Scandbike2013A4b.PDF

I den avslutande delen om polisens och de samverkande myndigheternas satsning mot så kallad grov, organiserad brottslighet ska vi titta på polisens prioriteringar.

Bakgrund

Payback Sverige är en helt opolitisk organisation vars verksamhet helt är inriktad på att motverka all form av negativ särbehandling av bikers. Det innebär även att vi inte tar ställning eller uttalar oss  i allmänpolitiska frågor som ej berör bikers.

Payback kan dock citera vad olika aktörer med expertiskunskaper anser, såsom sker nedan. Att lägga märke till i sammanhanget är då att det inte är Paybacks egna åsikter.

Vi börjar med att titta på fyra olika problemområden som pekats ut speciellt av journalister, kriminologer, experter på brott samt av polisen själva som områden där polisarbetet bör prioriteras och stärkas.

1. Till begreppet Mängdbrottslighet räknas stöld, misshandel, skadegörelse, bedrägerier, inbrott samt olovlig körning och rattfylleribrott med flera. Brottstyperna räknas inte såsom de allvarligaste formerna av brottslighet men medför ofta betydande skador för enskilda och för samhället. Då brotten uppfattas som grova kränkningar av den personliga integriteten har de även stor betydelse för medborgarnas trygghetsupplevelse av samhället. Polisen klarar helt enkelt upp en oerhört liten andel av mängdbrottsligheten vilket skapar ett allt otryggare samhälle!

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ April 16, 2015

In English: Presentation of Payback Sweden!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Scandbike2013A4b.PDF

Länkat pdf-dokument nedan kan användas fritt av alla för att presentera Payback för era utländska vänner!

Presentation of Payback Sweden

What is Payback?

Payback is nationwide organisations for biker’s rights in Sweden, Norway, Denmark and Finland.

Payback Sweden is an official organisation for biker’s rights with responsibility to prevent all forms of negative discrimination such as harassments, mass controls of bikers and other illegal actions directed against individual bikers or biker clubs.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ April 14, 2015

Goddag Yxskaft-svar från maktfullkomlig Polis på Payback Sveriges frågeställningar!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Polissvar, sidan 1 polissvar2

Goddag Yxskaft-svar från Polisen på Payback Sveriges frågeställningar!

Goddag yxskaft är ett språkligt uttryck som används om ett svar man får av någon kan karaktäriseras som nonsens på så vis att det inte svarar på frågan.

Goddag Yxskaft är även ett begrepp efter en äldre historia om en döv man som svarade utefter vad han trodde personen han samtalade med frågade. Givetvis blev detta förfarande väldigt fel…

Som ett Goddag Yxskaft-svar kan man också karakterisera Polisens svar på Payback Sveriges frågor. Dimridåer och svar på helt andra saker än frågan avsåg enbart för att förvirra begreppen. Vi kommer här nedan att publicera Payback Sveriges frågor, polismyndighetens svar samt ge kommentar i direkt anslutning till varje frågeställning. Under artikeln återfinns även själva polissvarsdokumentet.

Polismyndighetens svar har diarienummer; A527.267/2014, Saknummer 1 och frågorna är besvarade av Gunilla Svahn Lindström, Chef för rättsavdelningen på centrala Polismyndigheten.

Öppet Brev till Polismyndigheten!

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ April 13, 2015

Ris, Ros och Råd till Polisen! Experter: Fokusera på misshandel, sexualbrott och våld i hemmet istället för en organiserad brottslighet som inte existerar! Del 2/3

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Grundfelet i Polisens GOB-satsning är fokuset på mc-klubbar

Vi fortsätter genomgången av de samverkande myndigheternas rapport kring arbetet mot så kallad grov, organiserad brottslighet (GOB) 2014. I detta avsnittet genomgår vi i vilken mån satsningen är framgångsrik och i vilka delar satsningen är en katastrof. Vi låter också ett flertal experter komma till tals och uttala sig dels kring polisen onödiga och överdrivna fokus på mc-klubbar och dels ge sin syn på om organiserad brottslighet ens förekommer i Sverige.

Vi börjar med att titta på en specifik skrivelse i rapporten: Sidan 7: ”Arbetet sker mot den strategiska personen och dennes nätverk, i tätt samarbete mellan de samverkande myndigheterna. Åtgärderna syftar till att uppnå en betydlig brottsreducerande effekt på den strategiska personen”.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ April 10, 2015

Om det allvarliga rättsläget kring kriminalisering av mc-klubbar i olika länder!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Scandbike2013A4b.PDF

Idag ska vi titta lite närmare kring rättsläget i olika länder kring bikers och bikerklubbars möjlighet att verka för att skapa medvetenhet om vad som riskerar ska hända i Sverige om vi slår oss till ro och inte hela tiden för kampen för bikers fri- och rättigheter.

Maffiaparagraf

För kuriositetens och jämförelsens skull, även om det inte har ett dugg att göra med bikers, startar vi vår resa med att kolla på maffian och Italien. I Italien finns nämligen en lagparagraf som heter 416 bis som rör maffiaanslutning. Den handlar om när tre eller fler personer “drar nytta av den skrämmande makt som utgår från själva sammanslutningen” och slår fast att en person som är medlem i en sådan maffiaorganisation ska dömas till fängelse mellan fyra och nio år. Lagen säger vidare att straffet skärps ytterligare upp till 15 år om organisationen är beväpnad. Paragrafen kan sägas vara av abstrakt natur då den inte relaterar till en faktiskt utförd handling.
Källa: Boken Camorra av Thomas Lappalainen, sid 135, 136 och 207

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ April 8, 2015

Nytt styrelseråd och regionsombud för Payback Sverige – Kroka Bikers MC för region 8!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

krokabikersmc

Nytt regionsombud och medlem i Paybacks Styrelseråd!

Under onsdagen lämnade Kroka Bikers MC klartecken för att ingå i Payback Sveriges styrelse såsom styrelseråd samt för att vara regionsombud för Payback i region 8.

Tillsatta regionsombud och styrelseråd är nu följande:

Region 4: Outbreak MC

Region 5: Warriors MC

Region 7: Overdooze MC

Region 8: Kroka Bikers MC

Region 9: Red Devils MC

Region 10: Tragisk MC

Region 11: Punisher MC

Fler regioner kommer förhoppningsvis att utse regionsombud inom det närmaste. Payback fortsätter att bygga en ännu starkare organisation under 2015!

Peter Schjerva @ April 8, 2015