Headlines

Ja, Payback har “kopplingar” till 300+ mc-klubbar inklusive Hells Angels MC! Resultatet av Expressens mc-lögner: 70 anställda får sparken!

Justitieministerns uttalande om “Icke skyddsvärda grupper” är starten på avhumaniseringen av bikers! Del 1/2

Liberal Alliance: Skrota A-kassa och Socialbidrag för folk som bär mc-väst eller är tatuerade!

Allehandas Ledare: “Himla tur att ingen fått för sig att sätta ihop ett register på poliser i Skåne”

Ja, Payback har “kopplingar” till 300+ mc-klubbar inklusive Hells Angels MC! Resultatet av Expressens mc-lögner: 70 anställda får sparken!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Bikers_skiter_man_i A5.PDF

Resultatet av Expressens mc-propaganda = 70 anställda får sparken!

Expressen har under hela 2014 i ett desperat försök att höja upplagan publicerat en mängd olika artiklar av högst oseriös kvalité och utan några som helst former av substans eller fakta om mc-klubbar m.m. Vi kommer under en tid framåt bemöta en del av de oseriösa artiklarna.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ September 30, 2014

Justitieministerns uttalande om “Icke skyddsvärda grupper” är starten på avhumaniseringen av bikers! Del 1/2

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

goebbels

Justitieminstern utpekar mc-klubbar som “icke skyddsvärda grupper”!

Justitieminster Beatrice Ask uttalade den 20 augusti 2014 följande i samband med en kommande utredning rörande i första hand mc-klubbsfastigheter: Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns i dag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Vi vill göra det lättare att säga upp hyresgäster med koppling till grov organiserad brottslighet, säger justitieminister Beatrice Ask. Regeringens pressmeddelande 

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ September 29, 2014

Liberal Alliance: Skrota A-kassa och Socialbidrag för folk som bär mc-väst eller är tatuerade!

Posted in: Payback Denmark, Payback Sverige | Comments Off

Unite&Fight

Folketingsmedlem Ole Birk Olesen

Den danske Folketingsmedlemmen Ole Birk Olesen, Liberal Alliance, hävdade under veckan bland annat följande:

Går man f.eks. med rocker-rygmærke eller niqab, eller har man fået indopereret horn i panden, så står man ikke til rådighed for langt det meste arbejde, på samme måde som en person, der ikke vil møde fast klokken 8.00 om morgenen, ikke står til rådighed for ansættelse i mange stillinger.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ September 27, 2014

Allehandas Ledare: “Himla tur att ingen fått för sig att sätta ihop ett register på poliser i Skåne”

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

mckontroll

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ September 27, 2014

Busted Knuckles säljer Payback-artiklar hos Crazy Wolf MC på lördag!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

crazywolf

Busted Knuckles säljer Payback-artiklar hos Crazy Wolf MC under lördagen!

Lördagen den 27 september är Busted Knuckles, Payback Sveriges officiella supportartikelförsäljare på plats hos Crazy Wolf MC i Nyköping och säljer egna produkter och Payback Sveriges supportartiklar.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ September 26, 2014

Polisen medger lagbrott när de agerar mot mc-klubbsfastigheter!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Bikers_skiter_man_i A5.PDF

Fortsatt olagliga ageranden mot mc-klubbsfastigheter – Polisen medger att de saknar lagstöd!

I en artikel i Expressen framkommer ånyo det faktum att polis och kommuner agerar i strid med grundlagen när de fortsätter att försvåra för mc-klubbar att bedriva föreningsverksamhet inom förhyrda eller ägda lokaler.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ September 25, 2014

Swedish Bikerday 2014

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

SBD-2014140629 031 140629 035

140629 038 140629 072

140629 058 140629 057 140629 056

Rapport från Swedish Bikerday 2014

Lördagen den 28 juni hölls Swedish Bikerday 2014 i Dalarna. Festen, som hölls i Folketspark på Sollerön, började dock redan på fredagen då många av gästerna anlände.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ September 24, 2014

Polisen har utbetalat nästan 10 miljoner i skadestånd för olaga registrering! Del 1/2

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

 

romregister

Polisen har utbetalat nästan 10 miljoner i skadestånd för olaga registrering!

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden konstaterade 2013 att Polismyndigheten i Skåne, Kriminalunderrättelsetjänsten i Lund, upprättat och fört ett register över 5 000 romer samt deras anhöriga och barn samt avlidna personer, utan att polisen haft lagstöd för registret. Registret var således upprättat på olaga grund och polisens registrering var olaglig.

JK fastslog därefter att samtliga 5 000 registrerade hade rätt till skadestånd med 5 000 kr vardera vilket polisen i Skåne vilket polisen i skåne skulle utbetala efter begäran av registrerade personer. JK har fram tills idag beviljat 1 800 personer skadestånd och har 400 anmälningar kvar att behandla och anmälningar fortsätter att komma in.

Summan för utbetalt skadestånd kommer således att öka. En summa som Polismyndigheten i Skåne ska betala men som hittills utbetalts av Rikspolisstyrelsen eftersom Polisen i Skåne dras med stora underskott.

Skånepolisen har numer upprättat en ny databas med en del av uppgifterna från den gamla. SIN kommer under hösten att inspektera den nya databasen för att se om polisen denna gången iakttagit lagen.

Diskrimineringsombudsmannen har även ifrågasatt om Skånepolisen ägnat sig åt så kallad etnisk profilering. En brottsutredning inleddes, men lades ner eftersom åklagaren inte ansåg att någon enskild polis kunde hållas ansvarig för tjänstefel, men hos Justitieombudsmannen pågår en utredning som handlar om just ansvarsfrågan.

Läs även om SIN:s utredning av “Bikerregistret” och 208 enskilda utredningar över bikers registreringar:
http://www.payback.name/?p=14186

Peter Schjerva @ September 23, 2014