Headlines

Så registrerar polisen – “som mitt i gatan står”! Fyra lagbrott i en kontroll!

Trakasserande poliskontroll med flera OLAGA element!

Olaga kroppsvisitering och fordonsgenomsökning med hund hos pälsallergiker!

Punishers julfest 11: Han blev dumpad med hjärtstillestånd i polisbils bagagerum – “Så illa däran att han måste varit med om en allvarlig trafikolycka”!

Så registrerar polisen – “som mitt i gatan står”! Fyra lagbrott i en kontroll!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Så registrerar polisen – “som mitt i gatan står”! Fyra lagbrott i en kontroll!

mckontroll

Fyra lagbrott i en kontroll!

Den 1 juni 2012 blev jag stoppad av polis när jag skulle in till High Chaparall. Jag blev invinkad i en “fålla” dom gjort av pressening. Dom tog mitt körkort och skrev av det på ett formulär som jag inte fick se. Under tiden dom skrev kollade de registreringsskylten och västen, så jag antar dom skrev det i formuläret med.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ November 30, 2015

Trakasserande poliskontroll med flera OLAGA element!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Trakasserande poliskontroll med flera OLAGA element!

malmokontroll

Olaga och trakasserande poliskontroll

Malmö maj 2012 (Bild från kontrolltillfället)

Anländer till Malmö för att gå på supporterparty och hamnar i värsta kön då polisen har en stor kontroll i samband med partyt…

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ November 29, 2015

Olaga kroppsvisitering och fordonsgenomsökning med hund hos pälsallergiker!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Olaga kroppsvisitering och fordonsgenomsökning med hund hos pälsallergiker!

chappen2052

Olaga kroppsvisitering och fordonsgenomsökning med hund hos pälsallergiker!

Xxx och Xxx hade tagit bilen in till Värnamo för att införskaffa partytält. När de kommer tillbaka till Chappen så blir de stoppade i en poliskontroll i anslutning till infarten till campingen.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ November 26, 2015

Punishers julfest 11: Han blev dumpad med hjärtstillestånd i polisbils bagagerum – “Så illa däran att han måste varit med om en allvarlig trafikolycka”!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Punishers julfest 11: Han blev dumpad med hjärtstillestånd i polisbils bagagerum – “Så illa däran att han måste varit med om en allvarlig trafikolycka”!

Vittnesmål om polisbeteendet vid en sedan länge planerad polisrazzia!

Söndagen 11/12 mellan 02.00 och 03.00 på Punishers hjulfest i deras klubblokal stormade polisen vår lokal efter att de slagit in porten. Tumult uppstod. Polisen skrek ut ordrar, bland annat att vi skulle sätta oss ner.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ November 25, 2015

Punishers julfest 10: Kvinnor med och utan kryckor, astmatiker, hjärtsjuka, vänner och arbetskamrater – alla utsattes för polisens övervåld!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Punishers julfest 10: Kvinnor med och utan kryckor, astmatiker, hjärtsjuka, vänner och arbetskamrater – alla utsattes för polisens övervåld!

We´llstandtheground70mm.PDF

Kvinnor med och utan kryckor, astmatiker, hjärtsjuka, vänner och arbetskamrater – alla utsattes för polisens övervåld!

Cirka 02.00 kommer polisen till våran privata fest. Jag går till grinden och möter där mycket aggressiva poliser. Jag frågar dom vad de skall göra här. Dom säger då: Håll käften! Det har ni inte med att göra! Jag vill ringa tll vår hyresvärd men det fick jag inte.

Sedan tvingar han upp mig mot väggen och visiterar mig. Jag frågar av vilken anledning. Då säger han att det ska vi inte bry oss om. Jag och mina kompisar blir sedan flyttade till gaveln av huset och placerade på marken sittande. Då var det endast 3 grader varmt ute.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ November 24, 2015

Årets julklapp! Tredje Payback-boken – Kriminella MC-gäng? – nu ute till försäljning!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Årets julklapp! Tredje Payback-boken – Kriminella MC-gäng? – nu ute till försäljning!

401_isbnnr_omslag.indd

Tredje Paybackboken nu publicerad!

Nu finns den tredje Payback-boken publicerad och ute till försäljning!
Länk till inköpssidan:  http://www.solentro.se/publish/1533  pris: 120 kr + frakt då boken är 50 % tjockare än tidigare utgivna Payback-böcker!

Länk till tidigare utgivna Payback-böcker se längst ned i artikeln.

Förord av doktorn och bikerforskaren Stig Grundvall

Den tredje Payback-Boken som fått titeln Kriminella MC-gäng? – Samtidens största bluff! innehåller 29 olika artiklar samt en längre “Introduktion” skriven av bikerforskaren och filosofie doktorn Stig Grundvall. Den enda person i Sverige och en av blott fyra personer i världen som doktorerat på bikerkulturen!

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ November 23, 2015

“De stora övergripande ärendena” är nu igång! Inledande skadeståndsyrkanden inlämnade!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on “De stora övergripande ärendena” är nu igång! Inledande skadeståndsyrkanden inlämnade!

Annons2.PDF

Bakgrund

Då såväl regering som polismyndigheten avvisat Payback Sveriges inbjudan till dialog och direkta juridiska förhandlingar tar nu Payback Sverige istället och inleder ytterligare två stämningsärenden gentemot Polismyndigheten!

“De stora ärendena” är nu igång!

Payback Sverige kan med stor tillfredsställelse meddela att alla juridiska teknikaliteter nu är på plats och att de stora ärendena inletts!

Payback Sverige har förannonserat att vi kommer att driva minst tre stora och övergripande ärenden med en så pass stor betydelse för hela bikerkulturen att de knappast kan överskattas. Det första ärendet är sedan länge påbörjat och avser de övergrepp som inbjudna vänner vid Punisher MC:s julfest utsattes för. Det ligger sedan ett år tillbaka hos Justitiekanslern för bedömning av riktigheten i skadestånds-anspråken för att efter beslut troligtvis tas vidare till domstol genom att “vi” stämmer polisen.

Olaga kontroller och begreppet “kriminella mc-gäng kommer nu att prövas i domstol!

Det direkta juridiska arbetet nu är i full gång gällande ytterligare två ärenden. Ett ärenden som avser Olaga kontroller och ett annat ärende som avser riktigheten i begreppet “kriminella mc-gäng”.

Material har samlats och begärts in och nu kommer individbaserade skadestånd för alla involverade klubbars enskilda medlemmar att inlämnas för skadeståndsyrkande hos polisen. Det handlar om 30-50 olika skadeståndsyrkanden där målsättningen är att samtliga ska vara inlämnade före årsskiftet. När polisen därefter troligtvis avslagit anspråken förs ärendena vidare till domstol där bikers för första gången ställer polisen i vittnesbåsen!

Exempel på skadeståndsyrkandena som nu inlämnas!

Nedanstående skadeståndsyrkande är det första som inlämnandes under torsdagen:

I egenskap av ombud för Xxx och Xxx får jag med stöd av bifogade fullmakter framställa följande krav.

Xxx och Xxx blev föremål för polisingripande 2013-05-14 i form av stoppande av deras fordon, husrannsakan som uppenbarligen skedde i fordonet, samt kroppsvisitation.

Av likaledes bifogade protokollskopia avseende ingripandet framgår med tydlighet att skälet för ingripandet var att Xxx och Xxx färdades i en bil med anknytning till Yyy MC samt att skälet för husrannsakan var att det skulle förekomma vapen i anslutning till Yyy MC.

Vid tillfället skedde även kroppsvisiterades av Xxx och Xxx. Detta ingripande finns dock inte noterat i protokollet.

Eftersom anknytning till en viss ideell förening inte utgör tillräckliga skäl för att stoppa ett fordon eller utgör skäl för husrannsakan, än mindre skäl för kroppsvisitation, har mina huvudmän blivit utsatta för ett olagligt ingripande, och är därmed berättigade till skadestånd.

Eftersom händelseförloppet skett i stort sett i en följd, begärs ersättning för kränkning och psykiskt lidande med 25.000 kr vardera i ett för allt.

Beloppet är väl tilltaget eftersom ingripandet ifråga har ett led i polisens “störa och förstöra-kampanj”, det vill säga det har varit fråga om direkt olagliga trakasserier från polisens sida, vartill kommer att Xxx och Xxx har befunnit sig i en ytterst skyddslös ställning gentemot beväpnade poliser, samt att polisen har underlåtit att i protokollet notera att kroppsvisitation skedde.

Jag emotser Ert snara återkommande vad avser nu framfört krav.

Med vänlig hälsning

Ismo Salmi
Advokatfirman Salmi & Partners AB

Peter Schjerva @ November 22, 2015

Punishers julfest 9: Håll käften! Sitt ner! – Polisens enda svar på festdeltagarnas frågor!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Punishers julfest 9: Håll käften! Sitt ner! – Polisens enda svar på festdeltagarnas frågor!

WeAreJustice_80mm.PDF

Håll käften! Sitt ner – Det enda polisen svarade!

Polisen anländer till en privat Hjulfest i Punishers lokaler. De stormar stället och slår in porten: Allt utan att dom sagt vilka dom var.

Folk blev rädda. Efter att polisen kommit in i lokalen så var det ända jag hörde dom säga: “Håll käften”, “Sitt ner”, om och om igen.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ November 19, 2015