Headlines

På begäran: Gåvobrev för skadestånd i registreringsärenden till förmån för Payback Sverige!

Viktigt, Nytt bikerverktyg: Färdig dokumentmall för att begära ut protokoll!

Bikerskolan: Om att begära ut Belastningsregister & Misstankeregister!

Så mycket kostar mc-kontrollerna de svenska skattebetalarna!

På begäran: Gåvobrev för skadestånd i registreringsärenden till förmån för Payback Sverige!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

 

Microsoft Word - GåvobrevPayback.doc

OBS! Bilden ovan är en jpegbild av dokumentet. Länk till ett utskrivningsbart pdf-dokument finns längst ner i artikeln.

Gåvobrev till förmån för Payback Sverige i registreringsärende

Då flera enskilda bikers och klubbar efterfrågat ett “Gåvobrev” för eventuellt kommande skadestånd gällande olaga registrering har vi nu tagit fram ett juridiskt giltigt Gåvobrev. Förfrågan har ställts med anledning av att klubbar och enskilda bikers haft viljan att skänka skadeståndet direkt till Payback Sverige vilket nu kan göras på enkelt sätt genom att fylla i och underteckna “Gåvobrevet” samt insända det till Payback på föreskriven adress. Gåvomottagaren är som framgår Payback Sverige som organisation.

I dokumentet finns också möjligheten att två personer bevittnar och intygar namnunderteckningen. Bevittning i samband med gåva är inte ett krav i sig. Vi har dock lagt upp ett dokument som möjliggör bevittning då det som vanligt annars kan antas bli problem med myndigheter.

Gåvobrevet kommer liksom protokollbegäran att arkiveras och finnas utskrivningsbart framöver från medlemssidan.

Utskrivningsbart Gåvobrev (pdf-fil)

Peter Schjerva @ December 18, 2014

Viktigt, Nytt bikerverktyg: Färdig dokumentmall för att begära ut protokoll!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Microsoft Word - pl27begäran.doc

OBS! Bilden ovan är en jpegbild av dokumentet. Länk till ett utskrivningsbart pdf-dokument finns längst ner i artikeln.

Nytt multiverktyg för att underlätta för bikers att få ut protokoll!

Payback Sverige lanserar nu ett nytt verktyg för bikers i syfte att underlätta arbetet för bikers med att erhålla olika former av protokoll från polisen.

Paybacks version av protokollbegäran har medföljande lagtexter ifall problem uppstår i samband med begäran. Det är då bara att läsa innantill vad som gäller avseende olika former av kontroller, åtgärder eller insatser som riktats mot bikers.

Dokumentet är ett multifunktionsverktyg utformat speciellt för att kunna användas oavsett om det handlar om protokoll rörande kroppsvisitation, kroppsbesiktning, fordonsgenomsökning, husrannsakan, id-koll m.m.

Motivet till dokumentet

Under de senaste månaderna har inkommit allt fler rapporter om att poliser spelar dumma och inte låtsas veta vare sig vad Rättegångsbalken eller Polislagen uttrycker gällande protokollsplikt för polisen. Polisen påstår rent ut att de aldrig någonsin har hört talas om exempelvis PL 27-protokoll!? Ett fenomen som framstår som närmast absurt och löjeväckande då Polislagen är den lag som reglerar all polisiär verksamhet.

Vi har därför tagit fram detta dokument som kan användas oavsett vad bikers utsatts för och som även innehåller de lagtexter som gäller protokoll så att bikers, på plats och ställe, har möjlighet att informera om sina rättigheter för de poliser som påstår sig inte äga kunskap om Polislagen m.m.

Skriv gärna ut ett antal och ha liggande ifall klubben exempelvis har fest ifall tillslag sker eller om det förekommer kontroll av fordon och identitet av festdeltagarna. De kan då skriva på protokollbegäran och därefter kan inlämning ske på bred bas av protokollbegäran.

Dokumentet kommer att finnas arkiverat, utskrivningsbart från medlemssidan.

Utskrivningsbart dokument (pdf-fil)

Peter Schjerva @ December 17, 2014

Bikerskolan: Om att begära ut Belastningsregister & Misstankeregister!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

nyannons2jpeg

Belastningsregister (Brottsregister)

Det som i folkmun kallas för Brottsregister heter i juridisk mening Belastningsregister.

Enskilda personer kan begära ut ett Belastningsregister om sig själv enligt Lag 1998:620 om Belastningsregister, paragraf 9: En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår. En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Lag (2013:853).

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ December 16, 2014

Så mycket kostar mc-kontrollerna de svenska skattebetalarna!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

nyannons2jpeg

Polisens bikertrakasseringar är det största hindret mot en effektiv polisverksamhet!

Polisens olaga kontroller och bevakningar av olika mc-evenemang kostar oerhört stora summor sammantaget under ett år. Detta faktum kombinerat med de närmast obefintliga resultaten utav denna olaga form av trakassering av mc-klubbar borde få landets skattebetalare att  inse vilket oerhört slöseri med polisresurser och skattemedel dessa insatser mot mc-klubbarna utgör.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ December 14, 2014

Illegala och legala polisåtgärder vid kontrollsammanhang!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Illegala och legala polisåtgärder vid kontrollsammanhang

Legitimationskrav

Polisen

Ovanstående visar en video föreställande Polisen i Australien när de under 10 minuter trakasserar en biker. Kommentarer överflödiga.

En polisman har skyldighet att bära men inte framvisa legitimation enligt
polisförordningen.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ December 12, 2014

Vittnesmål 65: Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna påverkan!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

nyannons2jpeg

Nedanstående Vittnesmål har publicerats tidigare publicerats men då inte ingått i Vittnesmålsserien.

Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna påverkan!

Med stort intresse läste jag en artikel på Payback om en fastighetsägare som av polisen tvingats kasta ut en mc-klubb. Det fick mig att ta mod till mig och skicka in följande sanna berättelse till Payback då jag själv varit utsatt för något liknande. Jag känner mig fortfarande djupt kränkt och anser det vara viktigt att alla som varit utsatta för polisens metoder nu också vågar stå upp och vittna då det är viktigt att denna information kommer ut till allmänheten. Detta är för helvete Sverige och så här får det bara inte gå till!

Jag har under 20 års tid drivit olika former av krogar runtom i Sverige. En del i egen regi och en del som franchising för större kedjor. För fyra år sedan flyttade jag norrut för att efter många år tillsammans äntligen få sammanbo med min kvinna.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ December 11, 2014

Mot Lagen, Utan Lagstöd! Vad polisaspiranter lär sig om bikers – Olaga arbetsmetoder! Del 2/2

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

jewsbikers

Hur arbetar Polisen mot mc-klubbarna?

I den andra delen med information omkring vad polisaspiranter egentligen lär sig på polisutbildningen tittar vi på vad som sägs i rapporten omkring hur Polisen ska arbeta emot Sveriges bikerklubbar.

Vi börjar som förra gången att plocka fram ett antal adekvata citat att skärskåda:

Polisens arbetsmetoder

Sidan 13:Den operativa insatsen består i att:•
Identifiera och dokumentera de personer som rör sig i de så kallade 1% mc-gängen som vi tidigare nämnt i rapporten. Med andra ord att störa och kontrollera dessa mc gäng.
– Avslöja gängstruktur och kartlägga den kriminella miljön. Genom att utreda brott som redan begåtts, samt bedriva spaning efter vad som händer/kommer att hända.
-Bekämpa all kriminalitet – nolltolerans – det vill säga rapportera alla brott som begås av dessa personer.
Störa och avbryta offentliga tillställningar med hjälp av ordningslagen

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ December 8, 2014

Mot Lagen, Utan Lagstöd! Vad polisaspiranter lär sig om bikers – Myter! Del 1/2

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Vi ska i två olika artiklar titta på vad man kan kalla ett system- eller grundläggande fel i polisutbildningen. Vi ska gå på djupet och gå igenom en äldre utbildningsskrift som ligger till grund för vad polisaspiranter får lära sig kring bikerkulturen. Rapporten har några år på nacken men vi väljer just denna rapport för att den innehåller väldigt mycket typiska påståenden och element som går igen i polisutbildningen.

Och polisens sätt att arbeta mot bikerkulturen och deras sätt att sprida myter och osanningar kring bikerklubbarna har likväl inte i något avseende ändrats sedan 1989. Det framgår med stor tydlighet i infällt videoklipp där dåvarande Rikspolischefen Björn Eriksson menar att bikerklubbar är kriminella utan att en enda medlem fällts, för ett enda brott! Snacka om förutbestämd agenda i syfte att lura ökade resurser till polisen! 

Myter och demonisering

Vi börjar med att citera typiska demoniserande och stigmatiserande påståenden från rapporten vars uppgifter hämtas ur underrättelsetjänstens uppgifter m.m.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ December 8, 2014