Headlines

Experter håller med Payback: Polisen ska lämna ut uppgifter enligt PL 27! Polisen kan inte plocka russinen ur kakan och kasta resterna!

Resultatet av att kämpa mot myndighetsövergrepp – Payback stämplas som en fara för nationens säkerhet! Del 2

Om Payback Sveriges kamp mot myndighetsövergrepp mot bikers! Del 1

Bikerskolan: Allt du behöver veta om Diskrimineringslagen och begreppet Hets mot folkgrupp!

Experter håller med Payback: Polisen ska lämna ut uppgifter enligt PL 27! Polisen kan inte plocka russinen ur kakan och kasta resterna!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

payback_Support12_v3

GP skriver under onsdagen om det ärendet där Paybacks arbete klassas som en fara för rikets säkerhet. Ett ärende som vi skrev om så sent som under tisdagen. Vi känner oss föranledda att kommentera saken då Payback Sverige omskrivs i artikeln samt för att påtala konkreta fakta i saken.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 31, 2014

Resultatet av att kämpa mot myndighetsövergrepp – Payback stämplas som en fara för nationens säkerhet! Del 2

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

nyannons2jpeg

I en polisskrivelse blir Payback Sverige stämplad som en fara för nationens säkerhet då vi med juridiska medel arbetar för bikerkulturen och mot olaga myndighetsövergrepp!! En absurd konsekvens av att Payback för bikerkulturens räkning kräver att polisen och myndigheterna ska arbeta inom lagen, med lagstöd för åtgärder som drabbar och riktas mot bikers! Ett krav vi aldrig kommer att ge efter på oavsett priset!

Bakgrund

En klubbmedlem begär förtjänsfullt ut en PL 27 för att få underlag rörande varför en kroppsvisitation utförts. Protokoll överlämnas men uppgifter om beslutsfattare samt vem eller vilka som deltagit i ingripandet är överstrukna. Andra uppgifter från kontrolltillfället har helt utelämnats. Tilläggas bör att kontrollen var helt resultatlös.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 29, 2014

Om Payback Sveriges kamp mot myndighetsövergrepp mot bikers! Del 1

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Payback Sverige kommer med anledning av de allt märkligare artiklar rörande i första hand Payback Sveriges juridiska arbete för bikerkulturen och mot myndigheternas negativa särbehandling av bikers, att med ojämna mellanrum framöver publicera artiklar om olika aspekter av kampen för bikers rättigheter! 

Scanbikeledare om effekten av Payback Sveriges arbete!

Under året har inkommit rapporter från olika klubbar och regioner över landet att kontrollerna och tillslagen mot klubbarna minskar vilket också Scanbikes artikel nedan bekräftar.

I senaste numret av Scanbike nr 123 publicerade Scanbike följande ledare vilken vi publicerar efter erforderligt tillstånd:

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 28, 2014

Bikerskolan: Allt du behöver veta om Diskrimineringslagen och begreppet Hets mot folkgrupp!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

payback_Support12_v3

Kan lagstiftningen kring Diskriminering och Hets mot folkgrupp användas och tillämpas på bikers?

Payback Sverige får ofta frågor från våra medlemmar om olika företeelser som drabbar bikerkulturen utgör Hets mot folkgrupp eller Olaga diskriminering.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 24, 2014

Skandalfilm 2 om polisen! Är det sån här journalistik ni vill se på Payback framöver? Sluta publicera artiklar utan nyhetsvärde om bikers!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Tre ordningspoliser från Norrköping!

I ovanstående film medverkar tre ordningspoliser från Norrköping som arbetar mot mc-klubbar. Se dessa “moraliska föredömen” inom Norrköpingspolisen: Horst Lederbaum, Robert Larsen och Benjamin Prom!

Publiceringsmotiv

Polisen har alltför länge försett olika tidningar med bilder och personliga uppgifter kring bikers som sedan slagits upp stort i oseriös press. Vi vill med dessa publiceringar påvisa att vi nu har fått nog och tröttnat på denna typ av publiceringar kring bikers där enda syftet är misstänkligörande på grund av laglig föreningstillhörighet.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 24, 2014

Till myndigheter: Två fel gör inte ett rätt! Man bör inte raljera om man inte kan språket!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

svarmor inlaws

Bakgrund

När man ska raljera över någon annan är det extra viktigt att verkligen behärksa det området man försöker göra andra människor mindre på.

När det gäller bikerkulturen har vi sett två slående exempel på att myndighetspersoner i hög position faktiskt inte behärskar engelska vilket är märkligt då väldigt mycket forskning och andra rättskällor är författade uteslutande på engelska.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ July 22, 2014

Polis pantsätter mobil för att betala sextjänster! Innehåller skandalfilm om Polisens spjutspets mot organiserad brottslighet – Novagruppen!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Polisens spjutspets mot organiserad brottslighet – Nova-gruppen i Stockholm! Se, lär och dela!

Filmen ovan behöver knappast någon ytterligare kommentar från Payback Sveriges sida. Vi konstaterar bara att den skildrar Nova-gruppen i Stockholm, Svenskt Polisväsendes spjutspetsorganisation mot organiserad brottslighet… Var och en får bedöma gruppens seriositet.

Filmen hittades i en mobil som en polis pantsatte för att betala för sextjänster på en porrklubb!!

Enligt Expressen hör det till saken att filmen påträffades i en kriminalinspektörs tjänstemobil efter att han lämnat mobilen som pant när han inte kunde betala för sextjänster på en porrklubb i Stockholm. Mobilen innehöll också flera hemligstämplade dokument.

Filmen är från tiden då Expressen fortfarande vågade granska polisen!

Händelserna inträffade 2010. Tre år före det att Tidningen anställde Lasse Wierup som frilansjournalist att skriva ner mc-klubbar utan substans, på den tiden tidningen således inte gick polisens ärenden.

Så här beskriver Polisen själv Nova-gruppen på sin hemsida:
http://polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Brottsforebyggande/Nova/

Expressens artikel i ärendet:
http://www.expressen.se/nyheter/sa-hamnade-polisens-telefon-hos-strippklubbsagaren/

Peter Schjerva @ July 21, 2014

Till Sveriges bikers och bikerklubbar: Länka till Payback! Sidan som ger den sanna bilden kring bikerkulturen!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

wesupport  WeSupportPBjpeg

Uppmaning att länka till Payback!

Många klubbar har förtjänstfullt valt att länka från klubbens hemsida till Payback. Mycket bra och uppskattat!

Vi vill nu uppmana fler klubbar att länka till Payback! Klubbarnas hemsidor besöks av många “Svenssons” som är intresserade av den lokala klubben och eller bikerklubbar i stort. Genom att visa att klubben stödjer Payback så väcks ett naturligt intresse för vad Payback är, står för och arbetar med.

Payback är idag den enda motpolen bikerkulturen äger när det gäller negativ särbehandling och att därför leda allmänheten till den korrekta och sanna bilden kring bikerkulturen och myndigheternas övergrepp gentemot bikers gynnar oss alla inom kulturen i förlängningen.

Så gör som så många andra klubbar redan gjort. Lägg upp en länk till Payback och uppmana folk att gå in och läsa om den sanna bilden kring bikerkulturen.

Självklart gäller samma förhållanden för bikers olika privata hemsidor och bloggar – Länka och led folk till den korrekta bilden kring bikerkulturen! Tack på förhand! (www.payback.name)

På denna sidan finns olika dekaler som är fria att använda som loggor att länka till Payback:
http://www.payback.name/?page_id=32

Peter Schjerva @ July 20, 2014