Headlines

Skäms Polisen! – att smutskasta två mc-klubbar som skänker mat åt hemlösa!

Polisen kränker svårt kvinna och barn!

Polisen ljuger och Payback svarar med fakta omkring Red Devils MC och polisarbetet!

Inkallade till möte på grund av företagspolicy att man inte kan vara med i mc-klubb och samtidigt jobba på företaget!

Skäms Polisen! – att smutskasta två mc-klubbar som skänker mat åt hemlösa!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Skäms Polisen! – att smutskasta två mc-klubbar som skänker mat åt hemlösa!

polisvald

Polisen smutskastar mc-klubbar för matgåva till hemlösa!!!!

Wishbone MC och Hells Angels MC fick efter förra veckans fest mat över och tog då det ytterst hedervärda beslutet att skänka den överblivna maten till de Hemlösas förening, HIH. Föreningens ordförande, Ingela Hansson, förklarar också för tidningen Norra Skåne att de blev jätteglada för gåvan. – Alla som vill lämna gåvor till föreningen är välkomna. Vi ska inte lägga några värderingar vilka det är som lämnar gåvor till oss lika lite som vi ska ha några värderingar när det gäller de som kommer till oss för att få hjälp.

Där borde historien självklart varit slut. Två mc-klubbar skänker överbliven mat till förmån för de som har det allra svårast i det svenska samhället, nämligen de hemlösa. Och en tacksam förening tar självklart emot maten. En mycket trevlig händelse där alla inblandade parter förtjänar all heder och stort beröm!

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ October 23, 2016

Polisen kränker svårt kvinna och barn!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Polisen kränker svårt kvinna och barn!

Bildresultat för nättidningen payback

Vittnesmål om vidrig barn- och kvinnobehandling helt utan lagstöd!

Fullständigt chockad på HUR polisen lägger tid och pengar på att jag runt efter Mig ???
Och speciellt När har mina barn med mig! Sist vart stoppad och då hade dom kört efter mig å twinsen nästan ända fram till Burträsk ifrån staan.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ October 20, 2016

Polisen ljuger och Payback svarar med fakta omkring Red Devils MC och polisarbetet!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Polisen ljuger och Payback svarar med fakta omkring Red Devils MC och polisarbetet!

medgeneralize

Bakgrund

Med anledning av ett inslag i SVT angående en etableringen av Red Devils MC i Sala anser Payback att vi behöver gå in och lägga fram fakta i sak och rätta Agneta Kulins, polisområdeschef i Sala, helt grundlösa påståenden. Påståenden som Kulin inte heller i ett anda stycke kunnat lägga fram dokumentation i sak för. Så vi tar varje felaktighet för sig och belägger en och en sak såsom journalisten vid tillfället borde gjort! Detta är journalistik! Läs och lär!

Klubben tvingas uppfylla vissa krav!???

Kulin säger: För att få återta namnet har klubben tvingats uppfylla vissa krav, men vilka de är vill polisen inte tala om.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ October 19, 2016

Inkallade till möte på grund av företagspolicy att man inte kan vara med i mc-klubb och samtidigt jobba på företaget!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Inkallade till möte på grund av företagspolicy att man inte kan vara med i mc-klubb och samtidigt jobba på företaget!

PayBack100x60ny2015.PDF

Vittnesmål rörande arbetsgivarpolicy att man inte kan vara med i en mc-klubb och jobba på företaget samtidigt!

När man trodde att man varit med om det mesta så dyker detta upp som ett brev på posten…

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ October 18, 2016

Polisen medger olaga kroppsvisitation av biker! Beröm till Polisen och Jurist Charlotta Lokrantz Sandberg!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Polisen medger olaga kroppsvisitation av biker! Beröm till Polisen och Jurist Charlotta Lokrantz Sandberg!

bikerlagboken2016halvbild

Bakgrund

Payback har tidigare skrivit om att JO öppnat en utredning efter att polisen utsatt en biker för olaga ID-kontroll och kroppsvisitering utan att brottsmisstankar förelåg. Den utsatta bikern har på egen hand anmält händelsen till JO. Se tidigare länkad Payback-artikel nedan.

Polisen medger bristande lagstöd!

Nu har Polismyndigheten inkommit med svar till JO rörande sin syn på polisinsatsen. Överraskande nog medger polisen att kroppsvisitationen företagits utan att erforderligt lagstöd förelegat! Det faktum att personen tillhör 1 %-miljön kan inte ensamt ligga till grund för kroppsvisitation. Polisen tillägger också att “Det är viktigt att Polisens åtgärder inte uppfattas som utslag av obefogade trakasserier”.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ October 17, 2016

Berättelsen om rapporten som försvann!? Mörkar och gömmer staten medvetet undan sanningen??

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Berättelsen om rapporten som försvann!? Mörkar och gömmer staten medvetet undan sanningen??

bikerlagboken2016bild

Bakgrund

I fredags publicerade vi en intervju med Roger Sundberg, som på statens uppdrag utredde huruvida mc-klubbarna var kriminella organisationer eller inte. Idag berättar vi om att samma rapport överhuvudtaget inte finns att få tag på… Har den medvetet undangömts då den inte gav rätt slutsats så att inte dagens forskare, politiker, beslutsfattare eller studeranden ska kunna ta del av rapporten???

Här är rapporten som inte existerar!

Staten har en enda gång beslutat att ta fram en rapport, en faktasammanställning rörande mc-klubbarnas kriminella status.BRÅ-rapporten MC-Brott 1999:6, en rapport som idag märkligt nog inte finns någonstans att få tag på, inte ens hos BRÅ!

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ October 16, 2016

Payback intervjuar Brå-rapporten: MC-Brott 1999:6:s utredare, Roger Sundberg!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Payback intervjuar Brå-rapporten: MC-Brott 1999:6:s utredare, Roger Sundberg!

PayBack100x60ny2015.PDF

Bakgrund

Med anledning av att endast en enda utredning avseende mc-klubbarnas kriminalitet och eventuella systemhotande karaktär någonsin företagits av en oberoende och opartisk källa, det vill säga utanför polisens egen sfär, BRÅ: s MC-Brott 1999:6, var vi intresserada av att ställa ett antal frågor till utredningens författare Roger Sundberg, för att förtydliga tillvägagångssättet samt fastställa hur kommentarerna därefter fallit angående utredningens slutsatser. Vi vill också i samband med publicerandet av intervjun passa på att utdela ett utomordentligt betyg till Roger Sundberg för att med stor integritet och mod vågat lägga fram en rapport som så tvärs emot den samlade polis- och mediakåren klart och tydligt fastslog att mc-klubbarna inte var några kriminella organisationer! 

Frågor och svar!

Efter en analys av material från Rikskriminalpolisens Underrättelsetjänst (KUT) fastslår du i rapporten, lite förenklat, att “mc-klubbarna inte är några brottsorganisationer utan att det är enskilda medlemmar som begår brott, tillsammans med andra medlemmar eller personer utanför klubben samt att profiten inte tillfaller klubben. Och den grupp som ägnar sig åt organiserad brottslighet är i sådana fall inte liktydig med mc-gänget.”

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ October 13, 2016

Tre olika former av polistrakasserier!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Tre olika former av polistrakasserier!

 

 

medgeneralize

Vittnesmål om tre olika former av polistrakasserier utan lagstöd!

Första gången var hemma i min bostad i Tyresö för ex antal år sen. Jag umgicks med ett par killar som tillhörde en rätt stor klubb och dom hälsade på mig vid flera tillfällen.

Till historien hör att min granne, en dam på nästan 90 år, väldigt sällan var hemma.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ October 12, 2016