Bandidos MC tar strid för besittningsrätten i hyresnämnden!

Huddinge kommun köpte utan lagstöd i april 2012 en lokal som hyrdes av Bandidos MC. För att en kommun ska ha laglig rätt att köpa en fastighet krävs ett allmänintresse i inledande skede vilket betingas exempelvis betingas av att kommunen har ett behov av fastigheten för kommunal verksamhet eller beslutade planer på att använda fastigheten till ett ändåmäl som är allmänintresse för kommunens medborgare.

Bandidos MC utnyttjar nu sin lagliga besittningsrätt och vägrar avflytta varvid ärendet blir föremål för prövning i hyresnämnden. Ett mycket bra initiativ vilket också kan innebära att prejudikat skapas att användas för liknande fall framöver ifråga om fastigheter som hyrs av mc-klubbar och där kommuner köper fastigheter enbart i avsikt att vräka bikerklubbar.

– Vi har besittningsrätt i Sverige som gör att man kan motsätta sig en uppsägning och det är det som har skett i det här fallet, säger centerpartisten Christian Ottosson (C) som är ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd.

Länk till artikel:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/bandidos-kvar-i-villan-i-huddinge

Om besittningsrätt:
http://www.hyresnamnden.se/Besittningsskydd/Besittningsskydd—Bostad/

Se även:
http://lt.se/nyheter/nykvarn/1.1797973-payback-ifragasatter-kopet-av-vagos-lokalaOne Comment to “Bandidos MC tar strid för besittningsrätten i hyresnämnden!”

  1. [...] Det är dock inte självklart så att kommunen blir av med Vagos MC på grund av köp av fastigheten. Vagos MC har fortfarande besittningsrätt till lokalen varför en vräkning kan komma att bli en kostsam och dyrbar process via hyresnämnden liksom i det fallet vi skrev om tidigare i veckan rörande Huddinge kommuns köp av fastigheten där Bandidos MC hyr in sig. Fastigheten är vidare inte detaljplanerad för att bygga bostäder. Området medger idag bara lätt industriverksamhet varför en detaljplanering förutsätter fortsatta positiva beslut i riktning mot bostadsbyggnationer. Det kan därför inte sägas vara av allmänintresse köpet sker vid ett tillfälle när detaljplaneringen inte tillåter bostadsbyggande på tomten varför också erforderligt lagstöd saknas för kommunens köp av fastigheten. I en kommuns uppgift ingår att väl förvalta kommunens tillgångar och skattemedel. Så sent som den 17 september publicerade LT en artikel om krisen i Nykvarn. För drygt tre månader sedan lade kommunens styrande partier fram ett krisprogram i 15 punkter i avsikt att ordna upp kommunens ekonomi. Kravet är att ekonomin ska vara i balans i slutet av 2013. Kommunchefen tvingades under uppmärksammade former att avgå från sin post på grund av att han inte ansåg att ett krisprogram behövdes. Vem var det då som tyckte och fortfarande tycker att krisprogrammet var nödvändigt? Just det. Det var Bob Wåhlberg! Den samme person som nu anser sig ha råd att betala 2,5 miljoner kronor för en fastighet som betingade ett marknadsvärde före en brand på 1,8 miljoner kronor belägen på ett område som inte ens är detaljplanerat för det ändamål kommunen påstår sig inköpa fastigheten för. Det är något som rimmar väldigt illa här. Eller vad tycker ni skattebetalare i Nykvarns kommun? Brevväxlingen Paybacks Öppna brev: http://www.payback.name/?p=7702LT:s artikel om Paybacks Öppna brev: http://lt.se/nyheter/nykvarn/1.1797973-payback-ifragasatter-kopet-av-vagos-lokal Länk till artikel om hyresnämndsförhandlingarna ifråga om Bandidos-fastigheten: http://www.payback.name/?p=7753 [...]