• Hemsida
 • >
 • Sökresultat för: säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
 • Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden: Bara en biker har registrerats olagligt!???

  Payback kan självklart inte vinna alla fall vi driver. Vi har i nuläget fått igång två pågående JO-utredningar samt fått öppnat ett tillsynsärende rörande polisens kroppsburna kameror. När det gälller registrering av bikers har vi dock tyvärr inte nått fram! Läs nedan om ärendet samt om varför vi inte fått rätt. Bara en person har […]
 • Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden svarar Payback om bikerregistret!

  Payback sitter nöjd för att agera efter SIN-besked Payback Sverige skrev under lördagen om att vi efter att Säkerhets- och Integritetssskyddsnämnden, SIN, lämnat sin rapport över polisens register rörande romer, sänt ett mejlbrev till SIN och att vi nu tar kampen mot bikerregistreringen. Idag har SIN återkommit och besvarat vårt brev. SIN har begärt in […]
 • Payback tar nu kampen mot registrering av bikers! Brev skickat till Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden!

  Polisen har uppsåtligt brutit mot lagen på ett flertal punkter vid registerföring Polisen har upprättat ett register som i flera delar är olagliga avseende registrering av romer. Så här skriver Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) i ett pressmeddelande från fredagen: Polismyndighetens behandling av personuppgifter är i flera avseenden olaglig. Det allvarligaste felet är att ändamålet med personuppgiftsbehandlingen […]
 • Bikerlagboken färdig och skickad till tryckeriet! Ännu ett verktyg för bikerkulturen!

  Bikerlagboken färdig och skickad till tryckeriet! Bikerlagboken är nu färdigskriven och har skickats till tryckeriet för processen med framtagandet av ett provtrycksex för att säkerställa produktkvalitén och efter godkännande därefter tryckning av den första upplagan av 300 ex. Bikerlagboken är fortfarande beräknad för leverans och försäljningsstart mellan den 15-30 november. Boken trycks i storleken 11 cm bred […]
 • Lagbokens kapitelindelning och ordningsföljd nu klar!

  Lagboksinnehållet klart! Nu är kapitelindelning samt kapitlens inbördes placering färdiga för Lagboken. Boken kommer att innehålla cirka 300 sidor, tryckas i fickformat 11 x 18 cm och beräknas utkomma runt den 15 november 2016. Här nedan kan ni se hela innehållsförteckningen med kapitelnamn.
 • Polisens fula ansikte demaskeras i allt snabbare takt och media bär ett tungt ansvar för de uppkomna situationerna!

  Polisens fula ansikte demaskeras i allt snabbare takt och media bär ett tungt ansvar! Polisen är en icke lärande organisation vilket gör att misstag inom organisationsarbetet obevekligen upprepas. I förlängningen innebär det även att det blir oundvikligt att misstagen efterhand också kommer att drabba grupper även utanför bikerkulturen och ställa polismyndigheten helt naken för de […]
 • Goddag Yxskaft-svar från maktfullkomlig Polis på Payback Sveriges frågeställningar!

    Goddag Yxskaft-svar från Polisen på Payback Sveriges frågeställningar! Goddag yxskaft är ett språkligt uttryck som används om ett svar man får av någon kan karaktäriseras som nonsens på så vis att det inte svarar på frågan. Goddag Yxskaft är även ett begrepp efter en äldre historia om en döv man som svarade utefter vad han […]
 • Payback Sverige skickade återigen Öppna brev med frågor till Justitieministern och Rikspolischefen!

  Payback Sverige skickade i slutet av november/början av december 2014 var sitt Öppet Brev med frågeställningar till Justitieministern samt till dåvarande Rikspolischefen och önskade svar på ett antal frågeställningar. Då vi ännu inte erhållit några svar sände vi idag återigen mejlbrev till Rikspolischefen och Justitieministern. Läs skickade frågeställningar här nedan: Öppet Brev till Polismyndigheten! 1. JO-beslut omkring […]
 • Missade du chansen att begära registerkontroll? Nu får du en ny chans!

  Missade du chansen? Nu får du en ny chans att skicka oss din registerkontrollsbegäran! Missade du chansen att via Payback Sverige begära en registerkontroll angående din person? Du får då en ny chans att skicka oss fullmakt att driva och begära en registerkontroll hos Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden. Då flera personer inkommit med fullmakt på sistone har […]
 • Om Polisens olaga registreringar: Ett totalt förakt för lag och ordning!

  Vi ska idag genomgå olika avsnitt där Polismyndigheterna visat på dels en helt felaktig värdegrund men framförallt påvisat de helt saknar all form av respekt för rådande lagar och regler! 1. Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden konstaterade i ärendet kring olaga registrering av romer  att polisen brutit mot lagen i inte mindre än 7 olika avsnitt:
 • Payback Sverige skickar Öppet Brev till Rikspolisstyrelsen!

  Nu ställer Payback Sverige de frågor till Polisen som media för längesedan borde ställt. Konkreta frågor som direkt ger svar på vad polisen har för direkta bevis emot mc-klubbarna som ger underlag för den mer än 20-åriga förföljelsekampanj som drivits i media och via olaga kontroller m.m. OBS! Detta är det sista av tre Öppna Brev […]
 • Polisen är en kriminell organisation som begår brott “i organiserad och systematisk form som föregåtts av särskild planering”!

  Allt kärvare klimat för polisen Klimatet för Svensk Polis blir allt kärvare emedan allt fler myndigheter, i allt fler fall, konstaterar att polisen systematiskt åsidosätter och bryter mot lagen. Vi ska här nedan lista sju olika exempel för att därefter dra de juridiska konsekvenserna av polisens konstaterade lagbrott!
 • Polisen har utbetalat nästan 10 miljoner i skadestånd för olaga registrering! Del 1/2

    Polisen har utbetalat nästan 10 miljoner i skadestånd för olaga registrering! Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden konstaterade 2013 att Polismyndigheten i Skåne, Kriminalunderrättelsetjänsten i Lund, upprättat och fört ett register över 5 000 romer samt deras anhöriga och barn samt avlidna personer, utan att polisen haft lagstöd för registret. Registret var således upprättat på olaga grund […]
 • SIN kritiserar och anmäler Polisen till åklagare för tre lagbrott!

  SIN kritiserar Polisen i Dalarna på tre punkter… Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har utrett tre olika beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som fattats av Polismyndigheten i Dalarna. Syftet med uppgiftsinhämtningen var enligt polisen att kunna styrka inblandning i ett grovt rån. SIN har konstaterat att lagliga förutsättningar för uppgiftsinhämtningen ej förelåg för polisen.
 • Efter överenskommelse: SIN utreder både “Bikerregistret” och enskilda personers registrering!

  Både Bikerregistret och de enskilda personernas registreringar kommer att utredas! Efter telefonöverläggning mellan Payback Sverige och Säkerhets- och Integritetsskyddsnämndens (SIN) enhetschef har en överenskommelse nåtts. Payback Sverige kan meddela, alla som inskickat den kombinerade “Begäran om Registerkontroll och Fullmakt” till oss för drivande av ärendet, att SIN även kommer att utreda “Bikerregistrets” laglighet. SIN kommer […]
 • Krönika från Payback Sverige

    Då Scanbike sorgligt nog på grund av en tvist med tryckeriet tvingats ställa in utgivningen av nr 3 publicerar vi härmed den Paybackkrönika som skulle publicerats i det inställda numret då krönikan annars blir inaktuell till nästa nummer. Av samma inaktualitetsanledning kommer vi även att publicera den redogörelse från Payback Resistance Run som Anna skrivit […]
 • Att Agera istället för att Reagera! Nu går vi på offensiven! Paybacks arbete mot myndighetsövergrepp! Del 6

  Historiskt sett har bikerkampen handlat om att reagera på myndighetsövergrepp! Allt bikerorganisationsarbete i Sverige har historiskt sett handlat om att reagera på oförrätter från myndigheter via skrivelser och/eller anmälningar för legalitetsprövning av felande myndighets insatser gentemot bikers. För första gången ser vi nu ett nytt och annat handlingsmönster träda fram från bikerkulturens sida. Vi reagerar […]
 • Komplettering klar och Registreringskontroll av bikers nu inledd av SIN!

  Komplettering klar och Registerkontroll inledd! Payback Sverige har nu kompletterat vår anmälan angående bikerkulturens begäran om registerkontroll med erforderliga handlingar och erhållit bekräftelse från Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) att handlingar såväl inkommit som godtagits varvid handläggningen av ärendet nu påbörjas. Nämnden gör oss uppmärksammadade på att nämnden har långa handläggningstider men även på att nämnden har […]
 • Mycket viktigt! Historisk utredning kring bikerregistreringarna nu inledd efter Paybacks gruppanmälan!

  208 ärenden inledda! Payback Sverige uppmanade enskilda bikers och bikerklubbar att insända fullmakt med begäran om Registerkontroll och följande skadestånsbegäran till Payback den 5 februari 2014. Efter att ha fullmakterna inkommit och Payback Sverige skrivit en övergripande anmälan har nu Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden meddelat att nämnden lagt upp ett ärende för varje person, sammantaget 208 […]
 • JO utreder polisens register över romer för att få fram de ansvariga!

  JO inleder granskning av polisens registrering av romer! Vill få fram vem eller vilka som ligger bakom registret! JO inleder nu en granskning över vem eller vilka som bär det fulla ansvaret hos Skånepolisen för det olagligt förda registret över romer. JO har sedan i höstas haft ett ärende liggande rörande registret och när nu […]
 • Granskning av polisregistren fortsätter – Skicka oss fullmakt att tvinga fram granskning av “Bikerregistret”!

  SIN granskar fler polisregister Efter flera kontakter mellan Payback och Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) (Se nederst länkade inlägg) går nu SIN vidare i granskandet av Polisens olika register. SIN kommer nu att utreda underrättelseverksamheten hos polismyndigheterna i Norrbotten, Västra Götaland och Östergötlands län. Nämnden meddelar samtidigt att även ytterligare polismyndigheter kan komma att granskas i […]
 • Nu gör vi en Gruppanmälan mot olaga registrering av bikers! Färdig fullmakt att skicka oss!

     Gruppanmälan med begäran om registerkontroll Nu tar Payback Sverige initiativet till en gruppanmälan om registreringskontroll hos Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) och Datainspektionen (DI). Fyll i den färdiga fullmakten och skicka till oss! Genom att vi lägger upp en färdig fullmakt uppmanar vi nu samtliga personer inom bikerkulturen att fylla i nedanstående pdf-dokument och skicka in till […]
 • SIN ska nu bestämma om “Bikerregistret” ska granskas!

  G W Persson konstaterade att bikerregistret är byggt på samma olaga grund som romregistret! Professor Leif G W Persson uttalade i direkt sänd TV att ett bikerregister existrar och att förutom bikers även anhöriga och barn registreras i registret.  Registreringen av bikers sker på exakt samma sätt som med romer, det vill säga utan att registreringen är […]
 • Polisen begår brott såsom ett led i en brottslighet som utövas i organiserad och/eller systematisk form!

    Polisen fastslå bryta mot lagen på sju punkter i samband med romerregistret! Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden, härefter kallad SIN, konstaterade att polisen fört ett olagligt register i den så kallade romeraffären och konstaterade att polisen saknat lagstöd och därvid brutit mot lagen på en rad punkter. Vi ska här gå igenom på vilka punkter polisen […]
 • Uppdaterad! Polisens registrering av bikers bryter mot Polisdatalagen!

    Genomgång och analys rörande legaliteten kring polisens registrering av bikers Efter att under förra veckan fört diskussioner med ansvarig myndighet samt avvaktat vad mediadrevet skulle komma fram till angående polisens olaga register har vi nu tänkt gå till botten med saken och analysera vad polisen uttalat, vad myndigheten skriver samt sätta uttalanden mot vad […]
 • Statlig utredning tar Babystep mot bättre polistillsyn! Men bara en kuliss utan substans och innehåll!

    Utredningförslag om ny, verkningslös myndighet för att utreda polisbrott! Regeringens utredare Nils Öberg har inom ramen för Polisorganisationskommittén under tisdagen överlämnat betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:42) till justitieminister Beatrice Ask. I betänkandet framläggs såsom huvudpunkter följande:
 • Payback Sverige uppmanar klubbar och enskilda att kolla om de utsatts för olaglig övervakning, registrering m.m!

  Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har till uppgift att kontrollera registrering och tvångsmedelsanvändning Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har till uppgift att på begäran av enskild eller person kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel eller har varit föremål för polisens personuppgiftsbehandling och om tvångsmedelsanvändningen och därmed sammanhängande verksamhet eller om personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet […]
 • Regeringsförslag om betydligt utökade övervakningsmöjligheter!

  Regeringen överlämnade under fredagen en proposition till riksdagen med förslag till nya och moderniserade regler när det gäller brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation. Regeringen har samtidigt också beslutat att det inom ramen för en offentlig utredning ska övervägas om det av rättssäkerhetsskäl finns behov av att offentliga ombud medverkar vid beslut om […]