Posts Tagged ‘lars öjelind’

Till myndigheter: Två fel gör inte ett rätt! Man bör inte raljera om man inte kan språket!

July 22, 2014

svarmor inlaws

Bakgrund

När man ska raljera över någon annan är det extra viktigt att verkligen behärksa det området man försöker göra andra människor mindre på.

När det gäller bikerkulturen har vi sett två slående exempel på att myndighetspersoner i hög position faktiskt inte behärskar engelska vilket är märkligt då väldigt mycket forskning och andra rättskällor är författade uteslutande på engelska.

(more…)

Vice Ordförande, advokat Ismo Salmi om Karlstadspolitikerna: Tönterier! Politiker behöver i valtider ett tydligt mål som massmedia skriver om!

June 23, 2014

 Scandbike2013A4b.PDF

Payback Sverige står upp för bikerklubbars självklara rätt att inneha klubbhus!

Payback Sverige står upp för bikerklubbarnas självklara rätt att inneha klubbhus på samma villkor och premisser som alla andra. I fallet med Solstadens Motorsport innebär det att ta juridisk strid för klubbens rätt att sitta kvar som hyresgäst fram till 2026. Första juridiska striden är vunnen men kampen fortsätter oförtrutet i media.

Under måndagen presenterade Expressen ännu en artikel i sin förföljelsekampanj gentemot bikerkulturen vilken denna gången handlade om Karlstads Kommuns juridiskt dödfödda kamp för att vräka mc-klubben Hells Angels från klubbhuset.

(more…)

Om syltryggar, velournissar, Möllers Öppna Brev samt om påstådda hot!

February 23, 2014

 

      Thomas Möller: Var är hotet? Detta är inget hot. Det är ett löfte att vidta juridiska åtgärder!

Organiserat försök från polisen att mobilisera media till sitt försvar!

En mängd olika företrädare för mc-klubbar har under den senaste tiden hängts ut i media enbart på grund av föreningstillhörighet och icke på grund av konkret brottslighet. Det är självklart fullkomligt oacceptabelt och kan därför inte heller accepteras! Polisens olika brottskumpaner har i denna mediakampanj varit Norrbottenskuriren, Corren, NT och framförallt Expressen.

Det vi ser nu är ett organiserat försök från polisens sida att mobilisera media att gå polisens brottsbekämpande ärenden som numer enbart och uteslutande sker inom medias ram. Polisen har förfallit från att fordom vara en myndighet som faktiskt löste verkliga brott till att inom media skapa en fantombild av “kriminella bikers” för att vinna fortsatt stöd för en totalt misslyckad kamp mot en icke-existerande organiserad brottslighet i form av bikers och bikerklubbar.

(more…)

Viktig info: Polisens främsta mc-expert backar om klubbarnas kriminella status!

October 20, 2012

Lars Öjelind, Kommissarie vi Rikskriminalens Underrättelsetjänst, polisens främsta så kallade mc-gängsexepert samt den person som brukar representera polismyndigheterna i rättsförhandlingar rörande så kallad mc-tillhörighet och mc-kriminalitet, backar nu på beteckningen kriminella mc-gäng som framgår ur den nederst länkade artikeln.

(more…)

Viktig info om definitionerna “kriminell organisation” och “kriminellt mc-gäng”!!

October 7, 2012

I olika rättsfall och vid andra negativt särbehandlande insatser som riktas mot Sverige bikerklubbar anförs allt oftare att olika klubbar utgör “kriminella organisationer” eller är “kriminella mc-gäng”. Det är därför av vikt för klubbarna att känna till vad för utredningar och uttalanden som finns kring begreppen som direkt kan användas såsom moteld. Vi ämnar därför i detta inlägg citera viktiga uttalanden, utredningar och rapporter samt även länka till dokumenten.

(more…)

Recension av Helvetet inifrån! “Megaboken”

September 12, 2012

Vi har nu genomläst boken Helvetet inifrån: Femton år i Sveriges största brottsorganisation av Daniel Olsson och Lasse Wierup. Det första som slår en är ju att epitet boken lanserats som är falsk. Detta är nämligen ingen faktabok! Det är en skönlitterär roman av närmast fiktionkaraktär.

(more…)

Rikskriminalens mc-gängsexpert vill förbjuda “kriminella mc-gäng” utefter språkbruk!

August 30, 2012

Lars Öjelind, Kommissarie vid Rikskriminalpolisens underrättelsetjänst (KUT), uttalade nyligen ett önskemål om ett förbud mot så kallade kriminella gäng samt i artikeln ospecificerade mc-klubbar. Vi ska här granska vad just Öjelind och Rikskriminalunderrätelsetjänsten har för konkreta bevis för mc-klubbarnas kriminalitet genom att närmare titta på vad just myndigheten och Öjleind har anfört i rätten och i direkt brevsvar:

(more…)

Till media att betänka: Om medias ansvar vid nyhetsrapportering kring bikerkulturen!

September 8, 2011

Under den senaste tiden framträder återigen olika aktörer i media och uttalar sig om ”kriminella mc-gäng”. Låt mig därför starkt understryka tre basala fakta i ärendet.

1. Legaldefintion av kriminella organisationer

Sverige har ingen legaldefinition av vad som utgör en kriminell organisation. Trots Rikspolisstyrelsens och Kriminalpolisens önskemål om införandet av ett sådant juridiskt verktyg och begrepp har regeringen valt att på advokatsamfundets inrådan avvisa en sådan begäran. Advokatsamfundet hänvisade nämligen till det faktum att:

(more…)