Posts Tagged ‘1-% miljön’

Polisen medger olaga kroppsvisitation av biker! Beröm till Polisen och Jurist Charlotta Lokrantz Sandberg!

October 17, 2016

bikerlagboken2016halvbild

Bakgrund

Payback har tidigare skrivit om att JO öppnat en utredning efter att polisen utsatt en biker för olaga ID-kontroll och kroppsvisitering utan att brottsmisstankar förelåg. Den utsatta bikern har på egen hand anmält händelsen till JO. Se tidigare länkad Payback-artikel nedan.

Polisen medger bristande lagstöd!

Nu har Polismyndigheten inkommit med svar till JO rörande sin syn på polisinsatsen. Överraskande nog medger polisen att kroppsvisitationen företagits utan att erforderligt lagstöd förelegat! Det faktum att personen tillhör 1 %-miljön kan inte ensamt ligga till grund för kroppsvisitation. Polisen tillägger också att “Det är viktigt att Polisens åtgärder inte uppfattas som utslag av obefogade trakasserier”.

(more…)