ISSN: 2000-2467  Utgivningsbevis:2009-067 
                                                 Startsida     Arkiv        Kontakt        Support/Annons     Bikerpolitiska länkar         
                                                                                 FRIHETSPARTIET    


Support

Payback är helt beroende av bidrag från sina läsare och sympatisörer därför är också alla tillskott som bidrar till tidningens överlevnad välkomna. Då det kommit till min kännedom att om Nättidningen Payback erbjuder sina sponsorer utrymme för namn och loggor etc blir gåvorna att  betrakta som skattepliktig sponsring och inte längre just gåva, kan Payback hädanefter inte erbjuda loggoplats åt sina gåvogivare. Detta betyder alltså bara att Payback inte har rätt erbjuda motprestation för gåvorna då de i så fall betraktas som skatteplitig inkomst. Det betyder alltså inte att Payback förhindras att ta emot gåvor så länge de inte får motsvarande permanenta motprestation.

Mitt arbete, tillhör alla, hela bikerkollektivet. Väljer någon att stödja min kamp och mitt korståg rent ekonomiskt är jag djupt tacksam då det innebär att jag kan fortsätta mitt arbete. Jag tar emot gåvor från alla men förbehåller mig alltid rätten att själv helt och hållet styra och bestämma över mitt skrivna arbetes form, innehåll, struktur och åsikter!

Tar jag då emot och accepterar donationer ifrån precis allt och alla? För det första kan insättningar göras anonymt. För det andra har jag varken tid eller resurser att efterforska olika givares identitet, tillhörighet eller motiv. Jag anser kampen och dess mål vara överordnat vem som stödjer eller sympatiserar med mitt korståg. Så länge jag äger min integritet och har förmågan att själv bestämma över mitt arbetes innehåll och riktning så är givarnas identitet likgiltig men deras kapitaltillskott välkommet!

Alla summor, utan undantag, inbetalas på bankgiro: 5394-9392, kontohavare Peter Schjerva. Detta är det enda giltiga kontot för inbetalningar till Payback!

Annonsering:  För organisationer, klubbar och företag: Efter överenskommelse. Skicka ett bud på pris till: peter@payback.name


Nättidningen Payback    www.payback.name   ○   För kontakt mejla: peter@payback.name    För adress och inskickande av material se kontaktsida     
Ansvarig utgivare: Peter Schjerva

©  2009- - Allt material som publicerats i nättidningen Payback.name eller som förekommer på webbplatsen www.payback.name  är copyrightskyddat. Materialet får endast användas efter överenskommelse med utgivaren! Alla överträdelser beivras!!!